Pressemeddelelser og informationsannoncer

Endelig vedtagelse af lokalplan 1099 - Boliger i Køge Nord

07.07.22
Køge Byråd har den 21. juni 2022 vedtaget lokalplan 1099 - Boliger i Køge Nord, delområde F1 og F2 samt kommuneplantillæg nr. 2.

Hent en selvtest på Rådhuset

07.07.22
Hvis du er pårørende til en borger på 85+ år, der er tilknyttet hjemmeplejen, kan du hente Corona-selvtest i Borgerservice.

VVM-screeningsafgørelse vedrørende datacenter i Køge Nord

07.07.22
Microsoft Danmark har fremsendt en VVM-ansøgning i forbindelse med et nyt datacenter i Køge Nord.

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Køge Kommune

06.07.22
Indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse i Køge Kommune er nu sat i offentligt høring.

Boretilladelse og midlertidig indvindingstilladelse til Vandværket Lyngen

06.07.22
Køge Kommune har truffet afgørelse om boretilladelse og midlertidig indvindingstilladelse til en boring til Vandværket Lyngen.

Bjæverskov Naturplads: Shelter kommer op og nye stier trampes

06.07.22
Sommeren kan nu nydes med en vandretur i det nyanlagte område ved Bjæverskov Naturplads, hvor også et shelter er på vej op.

VVM-screeningsafgørelse vedrørende ny vandforsyningsboring

06.07.22
Vandværket Lyngen har fremsendt en VVM-ansøgning i forbindelse med etablering af en ny vandforsyningsboring sammen med en boreansøgning.

Tilladelse til boringer ved Ravnsborgvej og Obovej

06.07.22
Afgørelse om tilladelse til boringer ved Ravnsborgvej og Obovej

Kontrolprogram for Tureby Alkestrup Vandværk

05.07.22
Afgørelse om kontrolprogram for Tureby Alkestrup Vandværk

Vedtagelse af lokalplan 1103 - Den Maritime Halvø

05.07.22
Køge Byråd har den 21. juni 2022 vedtaget lokalplan 1103 – Den Maritime Halvø.
Kontakt Køge Kommune
Opdateret af Køge Kommune 03.03.22