Pressemeddelelser og informationsannoncer

Ekspropriation til forlængelse af cykelstien på Ølbyvej mellem Ølby og Køge

29.03.21
Byrådet for Køge Kommune har vedtaget, at den allerede eksisterende cykelsti på Ølbyvej mellem Ølby og motorvejsbroen skal forlænges. Forlængelsen sker fra motorvejsbroen og mod syd langs Ølbyvej, således...

Endelig vedtagelse af Lokalplan 1093 Borup Privatskole

25.03.21
Køge Byråd har den 23. marts 2021 vedtaget lokalplan 1093 – Borup Privatskole.

Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse til HHTE Byg ApS

24.03.21
Køge Kommune har udarbejdet en miljøgodkendelse og en spildevandstilladelse til HHTE Byg ApS.

Landzonetilladelse til etablering af 3 campinghytter

23.03.21
Hermed landzonetilladelse til etablering af 3 campinghytter på Køge- og Vallø camping – Strandvejen 102, 4600 Køge, matr.1aa Gl. Lellingegård, Højelse. Landzonetilladelsen gives efter planlovens §35...

Spildevandsplan 2021-2026

19.03.21
Spildevand handler også om regn og skybrud

Digitalt borgermøde om omfartsvej øst om Borup den 25. marts

18.03.21
Borgermødet om Borup omfartsvej torsdag d. 25. marts vil foregå i tidsrummet 18:00 – 19:30.

Smart håndtering af regnvand i Køge Nord

18.03.21
Køge Nord går nye veje med at indtænke planlægningen af regnvandshåndteringen, så vandet er synligt. Via et tættere samarbejde mellem Køge Kommune, KLAR Forsyning og de mange investorer, har KLAR Forsyning...

VVM-afgørelse vedrørende regnvandsbassiner i Køge Nord

18.03.21
Køge Afløb har fremsendt en VVM-ansøgning om regnvandsbassiner i Køge Nord.

Landzonetilladelse og dispensation til nyt enfamiliehus

18.03.21
Køge Kommune meddeler hermed landzonetilladelse og dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen nyt enfamilieshus med integreret garage samt terrænregulering på adressen Engvej 18, 4623 Lille Skensved...

Digitalt borgermøde om omfartsvej øst om Borup

15.03.21
Torsdag den 25. marts 2021 inviteres til digitalt borgermøde om omfartsvej øst om Borup, hvor dispositionsforslag vil blive drøftet.
1
2
3
4
5
Kontakt Køge Kommune
Opdateret af Køge Kommune 03.03.22