Pressemeddelelser og informationsannoncer

Forbrugervalg 2021 i KLAR forsyning

14.09.21
Interesserer du dig for vand og spildevand? Og drømmer du om at få indflydelse på fremtidens forsyning? Så har du nu chancen

Invitation til borgermøde om ny lokalplan for patienthotel og sundhedshuse på Lykkebækvej

13.09.21
Køge Kommune inviterer til forborgermøde om opstart af lokalplan for patienthotel og sundhedshuse på Lykkebækvej. Mødet afholdes udendørs.

Asfaltarbejde på del af Ringvejen

13.09.21
Fra torsdag den 16. september - 30. september udføres der asfaltarbejde på Ringvejen mellem Ringstedvej og Tøxensvej.

Asfaltarbejde på Ejbovej

13.09.21
Fra den 13. september - 20. september udføres der asfaltarbejde på Ejbovej i Bjæverskov.

Landzonetilladelse til opførelse af enfamiliehus

09.09.21
Køge Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til opførelse af énfamiliehus på 195 m2 på adressen Egøjevej 122, 4600 Køge, matr.nr. 22d Egøje By, Herfølge. Landzonetilladelsen gives efter Planlovens...

Folkeoplysningspolitik i høring

09.09.21
Kultur- og Idrætsudvalget besluttede den 6. september 2021 at sende folkeoplysningspolitikkens afsnit om Kultur- og Idrætsrådets fremtidige sammensætning og formål, jf. folkeoplysningslovens § 35, stk...

Dispensation fra støjgrænsen på byggefelt SH4-Syd

09.09.21
Køge Kommune har meddelt dispensation fra Miljøforskriftens krav til støjgrænsen for stærkt støjende arbejde på hverdage mandag – torsdag, begge inklusive ved nedbringning af betonpæle til fundering...

Ansøgning om miljøgodkendelse efter godkendelsesbekendtgørelsen til Greenport ApS

06.09.21
Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse til etablering af anlæg for midlertidig opbevaring af farligt affald.

Forslag til Lokalplan 1091 Boliger ved Ejbovej

06.09.21
Køge Byråd har den 31. august 2021 besluttet at sende forslag til Lokalplan 1091 for boliger på Ejbovej i offentlig høring.

Forslag til Lokalplan, Boliger på Højelsevej, etape II

06.09.21
Køge Byråd har den 31. august 2021 besluttet at sende forslag til Lokalplan 1101 for boliger på Højelsevej, etape II, i offentlig høring.
Kontakt Køge Kommune
Opdateret af Køge Kommune 03.03.22