Pressemeddelelser og informationsannoncer

Bliv kandidat til Seniorrådet

03.09.21
Vil du have indflydelse på ældres forhold i Køge Kommune?Så kan du melde dig som kandidat til Seniorrådsvalget 2021.

Landzonetilladelse til løsdriftsstald

03.09.21
Køge Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til opførelse af løsdriftsstald til heste på 53 m2 på adressen Nordmarksvej 2, 4623 Lille Skensved – matr.nr. 1c St. Ladager By, Ejby. Landzonetilladelsen...

Landzonetilladelse til opførelse af enfamiliehus

03.09.21
Køge Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til ny bolig på 140 m2 på adressen Lærkegårdsvej 5, 4100 Ringsted – matr.nr 5o, Slimminge By, Gørslev. Landzonetilladelsen gives efter Planlovens § 35...

Byrådets møde den 7. september 2021

02.09.21
Køge Byråd holder møde tirsdag den 7. september 2021, kl. 17.00. Mødet foregår i Byrådssalen på Rådhuset, hvor der er adgang til teleslynge. Du kan komme ind fra Rådhusgården, indgang 2.

Borgerbetjeningen holder delvist lukket fredag den 3. september 2021

02.09.21
Det vil derfor ikke være muligt at få lavet pas, kørekort, NemID mm. denne dag.Se en detaljeret liste over hvilke servicer det ikke vil være muligt at få hjælp til her.Borgerbetjeningen er åbent som...

Ansøgning om miljøgodkendelse efter godkendelsesbekendtgørelsen til virksomheden CPH03

31.08.21
Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse til etablering af nødstrømsanlæg bestående af 12 dieseldrevne generatorer med indfyret effekt på hver 7,5 MW.

Landzonetilladelse til udstykning af to grunde i Bjæverskov

31.08.21
Køge Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til udstykning af to grunde fra ejendommen Lidemarksvej 48, 4632 Bjæverskov, matr.nr. 8d Lidemark By, Lidemark. Landzonetilladelsen gives efter planlovens...

Inspirationsaften og workshop med Bevæg dig for Livet

30.08.21
Kom og vær med den 09.09.2021 kl. 17 – 21 på Comwell Hotel Køge Strand.

Køge Kommune klar med ambitiøs klimaplan

30.08.21
Fem overordnede indsatsområder skal bidrage til at mindske CO2-udslippet i Køge Kommune ganske betydeligt – ambitionen er, at kommunen skal være CO2-neutral i 2050.
Kontakt Køge Kommune
Opdateret af Køge Kommune 03.03.22