Pressemeddelelser og informationsannoncer

Dispensation fra støjgrænsen på byggefelt SH4-Syd

09.09.21
Køge Kommune har meddelt dispensation fra Miljøforskriftens krav til støjgrænsen for stærkt støjende arbejde på hverdage mandag – torsdag, begge inklusive ved nedbringning af betonpæle til fundering...

Udledning af regnvand i Køge Nord til Skensved Å

01.07.21
Forberedelse af regnvandssystemet fra boligområder.
Kontakt Køge Kommune
Opdateret af Køge Kommune 03.03.22