Godkendelse af krydsning af Vedskølle Å med spildevandsledning

Således at borgerens spildevand kan pumpes over i KLAR Forsynings ledning

28.07.20
Godkendelse af krydsning af Vedskølle Å med spildevandsledning     

En borger har fået tilladelse til at få lagt en spildevandsledning under Vedskølle Å, således at borgerens spildevand kan pumpes over i KLAR Forsynings ledning. Der er 4 ugers klagefrist til Miljø- og Fødevareklagenævnet for visse organisationer og for borgere med individuel, væsentlig interesse i sagen. 

Hent godkendelsen her


Kontakt
Opdateret af Teknik- og Miljøforvaltningen 08.02.22