Dispensation fra miljøkrav til støj og arbejdstider

Sweco A/S har som rådgiver for Banedanmark den 13. august 2020 anmeldt midlertidige aktiviteter omkring støjende arbejde samt søgt om dispensation fra Køge Kommunes forskrift for udførelse af nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter i Køge Kommune 2020

21.08.20
Dispensation fra miljøkrav til støj og arbejdstider på køreledningsanlægget på strækningen ml. Borup og Kværkeby.

Sweco A/S har som rådgiver for Banedanmark den 13. august 2020 anmeldt midlertidige aktiviteter omkring støjende arbejde samt søgt om dispensation fra Køge Kommunes forskrift for udførelse af nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter i Køge Kommune 2020.

Banedanmark skal i efteråret udføre anlægsarbejder på strækningen mellem Borup og Kværkeby, hvor der skal ombygges i køreledningsanlægget for at forberede anlægget til en ny transformerstation som bygges i Ringsted.
Helt konkret skal bygges en ny neutralsektion, som bruges til at adskille strømforsyningen af køreledningsanlægget.
Aktiviteterne skal foregå sporadisk over en længere periode i september og begyndelsen af oktober 2020, da der skal arbejdes på 2 sporgrupper.

Hent hele dispensationen her

Kontakt
Opdateret af Teknik- og Miljøforvaltningen 08.02.22