Køge Kommune opfordrer til kamp mod kæmpe-bjørneklo

Græsning med får er en effektiv metode til bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo. Lige nu kan du søge Køge Kommune om tilskud til at få sat dyr på arealet.

18.03.21

Rigtig mange grundejere i Køge Kommune er godt i gang med at bekæmpe bjørneklo på deres arealer, og på kommunens egne arealer har bekæmpelsen af de invasive planter fortsat høj prioritet. Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo kræver en stor og vedholdende indsats fra grundejerne.

Køge Kommune sætter igen i år fokus på bekæmpelsen af kæmpe-bjørneklo og opfordrer alle grundejere til at sætte ind mod planten allerede nu i det tidlige forår.  Køge Kommune har en indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo, der indebærer at alle grundejere i kommunen skal bekæmpe den uønskede planteart. Hvis planterne bekæmpes effektivt og frøspredning undgås, kan kæmpe-bjørneklo ofte udryddes.

Græsning med får

En af de mest skånsomme metoder til bekæmpelse er at lade dyr græsse bjørnekloen væk. Som en hjælp til grundejere, der overvejer at sætte græsningsdyr ind mod bjørnekloen, tilbyder Køge Kommune et økonomisk tilskud til at få sat dyr på arealet. Tilskud kan bruges til f.eks. nyt hegn, reparation af ældre hegn, rydning af opvækst eller fremføring af vand.

Erik Swiatek, formand for Teknik- og Ejendomsudvalget opfordrer grundejere til at søge puljen hos Køge Kommune.

”Bjørneklobekæmpelse har en høj prioritet hos kommunen og vi ved, at græsning med dyr er en rigtig effektiv metode til at bekæmpe kæmpe-bjørnekloen. Det er jo en skånsom metode for natur og miljø, så for at bakke op om denne metode, har vi igen i år valgt, at kommunens grundejere skal kunne søge om et tilskud til at få sat dyr på arealet”, fortæller Erik Swiatek.  

Sådan søger du om tilskud

Vil du have del i bjørneklo-puljen, så send en ansøgning til senest den 9. april 2021.

Der er følgende krav til din ansøgning:

  • Det er en betingelse, at du ejer det areal, du søger på.
  • Ansøgningen skal indeholde et kort, der viser markering af det areal, der ønskes hegnet ind, samt af udbredelsen af kæmpe-bjørneklo på arealet.
  • Skriv gerne lidt om, hvordan du tidligere har bekæmpet kæmpe-bjørneklo på arealet.
  • Du skal udarbejde et budget og angive hvilke udgifter, der ønskes tilskud til.
  • Du skal oplyse, hvilke dyr og hvor mange, du kan sætte på arealet.
  • Græsning i beskyttede moser og lignende kan kræve dispensation fra naturbeskyttelsesloven. ETK vil hjælpe med at vurdere, om der skal søges dispensation.


Pressekontakt

Erik Swiatek, Formand for Teknik- og Ejendomsudvalget, Telefon: 21 53 17 76


Kontakt Vej, Park og Byrum
Opdateret af Køge Kommune 18.03.21