Herfølge branddam forvandlet til gadekær

Køge Kommune har renoveret den utilgængelige branddam i Herfølge, så den nu byder borgerne velkomne i et nyt grønt åndehul.

20.04.21

Med udgangspunkt i det store arbejde som borgere og foreninger har lagt i Bydelsplanen for Herfølge, er branddammen på Billesborgvej ved siden af SuperBrugsen nu renoveret og udviklet, så den indbyder til ophold ved vandet.

Ved det nye gadekær er der bygget en aktivitetsbro, som bringer byens borgere tættere på vandet. Der er opsat stole og bænke til en tænkepause, og fra aktivitetsbroen kan eleverne fra Herfølge Skole kigge efter haletudser om foråret.

Projektet med renoveringen af branddammen er planlagt og udført af ETK, Køge Kommune, som har haft en praktikant fra skovskolen til at stå for projektet.

Formanden for Teknik- og Ejendomsudvalget, Erik Swiatek, er meget tilfreds med det færdige gadekær i Herfølge. 

”Med gadekæret i Herfølge er der blevet skabt en flot, grøn oase, som både tilgodeser naturen, men i den grad også de mennesker, der ønsker at gøre brug af de rekreative muligheder. Og så er det jo helt ideelt, at skolen har mulighed for at gøre brug af området i deres undervisning,” fortæller Erik Swiatek.


Bedre forhold for naturen

Også Niels Rolskov, Formand for Klima- og Planudvalget er glad for det nye gadekær:

”Jeg synes, det er et rigtig fint resultat, vi har fået ud af den her proces. Der er blevet skabt nogle gode forhold for naturen samtidig med, at området nu også indbyder til ophold,” siger Niels Rolskov.

En del af projektet har været at oprense dammen, for at øge gadekærets værdi som levested for dyr og planter. Fra gadekærets bund er der fjernet et tykt lag slam, som er opbygget over mange år. Slamlaget opbygges af døde plantedele fra gadekærets planter og fra blade fra de omkringliggende træer. Derudover er der blevet ryddet vandplanter for at få vandet tilbage, og der er beskåret i træer og buske for at give lys til kæret.

Frøer og salamandre trives bedst i varme solbeskinnede vandhuller, og de vil gerne have et område, hvor der er lavvandet. Derfor er der også blevet nedbrudt en betonkant og anlagt en skrå søbrink ved gadekæret. Der vil med tiden indfinde sig naturlig vegetation, men for at hjælpe det lidt på vej, er der blevet sået vilde hjemmehørende blomster.

Selvom gadekæret lige nu fremstår lidt råt og bart, er Niels Rolskov sikker på, at det blot er et spørgsmål om tid, før livet omkring gadekæret begynder at udfolde sig:

”Der er allerede dyr og planter, som har fundet vej til gadekæret igen. De skal have tid og plads til at indfinde sig i nye omgivelser. Sådan har vi det jo også som mennesker. Snart vil der både være dyr, planter og forhåbentligt også mennesker omkring det nye gadekær,” fortæller Niels Rolskov.


Pressekontakt

Erik Swiatek, Formand for Teknik- og Ejendomsudvalget. Telefon: 21 53 17 76

Niels Rolskov, Formand for Klima- og Planudvalget. Telefon: 26 23 49 33

Kontakt Vej, Park og Byrum
Opdateret af Køge Kommune 20.04.21