Nyt våben i kampen mod cigaretskod i Køge Kommune

Som et forsøg på at komme cigaretskod på gader og stræder til livs, har Køge Kommune opsat såkaldte askeriste centrale steder som Køge Station og Ølbycentret.

10.05.21

”Her kan du skodde” står der i en taleboble ved askeristen i Ølbycentret, mens klistermærker med overdimensionerede cigaretskod fanger øjet.

Som et forsøg på at nedbringe mængden af cigaretskod i det offentlige rum, har Køge Kommune valgt at sætte askeriste i belægningen på udvalgte steder i Køge by. Askeristen er en særlig fliserist, der sættes ned i fortovet, som nedenunder har et askebæger, der opsamler cigaretskod.

I alt er der nedlagt seks riste i Køge by. Tre i Ølbycentret og tre ved Køge Station. Blandt andet ude foran 7/11 i Ølbycentret og ved busstoppestederne ved Køge Station.

Køge kommune er inspireret af andre kommuner, som har haft gode erfaringer med brug af askeriste på lokationer med mange færdende.  

Erik Swiatek, formand for Teknik- og Ejendomsudvalget har fulgt med i processen med tilblivelsen af de nye askeriste:

”Ligesom mange andre kommuner har vi også problemer med cigaretskod, der ligger og flyder og forurener i Køge Kommune. Derfor laver kommunen nu det her forsøg med askeriste”, siger Erik Swiatek.


Cigaretskod er det største affaldsproblem i Køge Kommune

Placeringen af ristene er udvalgt på baggrund af den kortlægningsanalyse af henkastet affald, som Hold Danmark Rent laver for Køge Kommune hvert år.

Analysen for 2020 viser, at cigaretskod er det største affaldsproblem i Køge Kommune, ligesom det i øvrigt gør sig gældende for mange andre kommuner i Danmark. Faktisk viser analysen, at skod udgør hele 64 procent af de optalte stykker affald i Køge Kommune.

Det er blandt andet på baggrund af disse tal, at askeristene nu er sat op på nogle af de mest befærdede steder i Køge.

”Vi må jo bare konstatere, at vi har et skodproblem i Køge. Kommunen bruger rigtig mange timer på at holde byen og specielt stationsområderne rene for affald. Hvis cigaretskod blev smidt i askeriste og affald blev smidt i affaldsbeholdere, så kunne de timer jo bruges på noget andet. Vi er nødt til at holde fast i, at henkastet affald er et ansvarsområde for os alle sammen. Det starter med hånden, der smider det,” siger Erik Swiatek.

Askeristene er finansieret af Køge Kommunes løbende affaldsprojekt ’Køge – en ren fornøjelse’, der også står for de gratis lommeaskebægre, som kan afhentes hos VisitKøge, Kjøge Miniby og Teaterbygningen.

Forsøget med askeristene evalueres løbende, for at se, hvilken effekt ristene har på mængden af skodder i gadebilledet.


Fakta:

  • Det estimeres, at cigaretskod antalsmæssigt er den største fraktion af henkastet affald i Danmark.
  • Efter 5-10 år nedbrydes cigaretskod til mikroplast, der ryger ud i naturen. De forsvinder ikke.
  • Cigaretskod, der er smidt i naturen, kan afgive tungmetaller samt tjærestoffer og nikotin.

Kilde: https://mim.dk/miljoe/skodfritdanmark/om-kampagnen/


Pressekontakt:  

Erik Swiatek, Formand for Teknik- og Ejendomsudvalget. Telefon: 21 53 17 76


Kontakt Vej, Park og Byrum
Opdateret af Køge Kommune 10.05.21