Du kan nå det endnu - bliv kandidat til Seniorrådet

Vil du have indflydelse på ældres forhold i Køge Kommune? Så kan du stadig nå at melde dig som kandidat til Seniorrådsvalget den 16. november.

Der skal vælges 9 medlemmer og 9 stedfortrædere til Seniorrådet for perioden 2022-2025.
Du kan opstille til Seniorrådet, hvis du er fyldt 60 år på valgdagen og har bopæl i Køge Kommune.

Seniorrådet rådgiver Byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører kommunens ældre og høres i alle forslag på ældreområdet.

21.09.21


Du kan opstille til Seniorrådsvalget ved at sende en mail til med teksten ”Kandidat til Seniorrådsvalget 2021”.

Fristen er torsdag den 23. september.

Du kan læse mere om Seniorrådet her

Fakta:

  • Seniorrådet vælges for en 4-årig periode, der følger byrådsperioden
  • Efter § 30 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område er det lovpligtigt for kommunerne at have og sekretariatsbetjene et Ældre-/Seniorråd.
  • Seniorrådsvalget 2017 blev afviklet som et brevstemmevalg, mens Seniorrådsvalget 2021 gennemføres som et fremmødevalg på de 16 valgsteder for Kommunalvalget 2021
  • Ved Seniorrådsvalget 2017 blev der afgivet knap 9.000 stemmer, svarende til en stemmeprocent på 58,4.
Opdateret af Køge Kommune 21.09.21