Hvem skal nomineres til Køge Kommunes Handicappris 2021?

Kender du en, der gør en beundringsværdig indsats for borgere med handicap i Køge Kommune, og som fortjener Handicapprisen 2021?

Så er det nu, at du kan indstille din kandidat til Køge Kommunes Handicappris 2021.

22.09.21


Med Handicapprisen 2021 sætter Køge Kommunes Handicapråd sammen med Danske Handicaporganisationer i Køge igen i år fokus på de mange gode indsatser, som borgere, arbejdspladser, frivillige og foreningslivet gør for at skabe lige muligheder for borgere med handicap i Køge Kommune.

Vinderen af Køge Kommunes Handicappris 2021 får et diplom og 10.000 kr. fra Køge Kommunes Handicapråd og Danske Handicaporganisationer i Køge.

Hvem kan indstilles?

Handicapprisen kan uddeles til enkeltpersoner, grupper, foreninger eller erhvervsdrivende, som har ydet en særlig indsats i arbejdet for borgere med handicap. Det kan f.eks. være nogen, som har arbejdet for at sikre deltagelse i foreningslivet for borgere med handicap, eller som er gået nye veje, har sat nye initiativer i gang eller bidraget til udviklingen af det frivillige sociale arbejde for borgere med handicap i Køge Kommune.

Kandidaten behøver ikke at være bosat i kommunen, så længe indsatsen kommer Køge-borgere med handicap til gavn.
Hvis din kandidat er en virksomhed, forening eller organisation skal de dog have adresse i Køge Kommune.
Det er ikke muligt at indstille ansatte i Køge Kommune.

Handicaprådet beslutter, hvem der skal hædres med Handicapprisen 2021.

Hvornår og hvordan?

Du kan sende din kandidat til Handicapprisen 2021 på mail til senest den 1. november 2021.

I din indstilling skal du kort beskrive, hvilken indsats din kandidat har ydet for borgere med handicap i Køge Kommune og give en kort begrundelse for, hvorfor netop denne kandidat bør hædres med Handicapprisen 2021.

Husk også at skrive dine kontaktinformationer (navn, telefon og mail) i mailen.

Handicapprisen 2021 uddeles torsdag den 2. december 2021 ved et åbent arrangement på Genoptræningscentret, Rådhusstræde 10C fra kl. 15.00, hvor alle er velkomne.

Har du spørgsmål til indstillingen af kandidater, er du velkommen til at kontakte sekretær for Handicaprådet i Køge Kommune, Kim Roat Pedersen på tlf.: 2331 7286 eller mail

Opdateret af Køge Kommune 22.09.21