Nedsivningstilladelse for tag- og pladsvand med overløb til regnvandskloak

Nedsivningstilaldelse til virksomhed på Tangmosevej 106.

15.09.21

Køge Kommune meddeler nedsivningstilladelse til tag- og pladsvand fra virksomhed på Tangmosevej 106, 4600 Køge.
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden fire uger, senest d. 13. oktober 2021. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.


Du kan læse afgørelsen her.

Kontakt Spildevand
Opdateret af Køge Kommune 15.09.21