ETK Flytter ind på koege.dk

Fra februar flytter vi indholdet på ETK’s hjemmeside ind under TMF’s øvrige sider på koege.dk

03.01.22

Omorganiseringen i TMF er ved at være landet, og afdelingsnavne og omrokering af medarbejdere er ved at være på plads. Det betyder, at vi snart er klar til at lukke ned for ETK’s hjemmeside og rykke indholdet over på koege.dk. 

Fremover vil alle de informationer, man tidligere kunne finde på etk.koege.dk være at hitte på koege.dk. Det gælder blandt andet information om:

Rotter, Tip Køge, Bjørneklo, Vintervedligehold og Strandene.

Den 1. februar 2022 trykker vi på den store røde knap og ønsker alle fra ETK velkommen på koege.dk.

Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Teknik- og Miljøforvaltningen 04.01.22