Nyt navn til driften i Teknik- og Miljøforvaltningen

Den nye organisation i Teknik- og Miljøforvaltningen byder på nye navne i driftsorganisationen og et farvel til forkortelsen ETK.

31.01.22

I efteråret 2021 trådte Køge Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning ind i en ny organisationsstruktur, der skal sikre en bedre service for borgere og virksomheder. Som et led i organisationsændringen har flere afdelinger og funktioner fået nye og mere enkle navne. Det betyder blandt andet, at forkortelsen ETK (Ejendomme Teknik Køge) ikke længere skal bruges. Forvaltningen har nu, udover Brand og Redning, to afdelinger, der samler driftsopgaverne:

Vej, Park og Byrum, som på driftssiden blandt andet arbejder med pleje af grønne områder for eksempel parker, vandløb, græsarealer og strande, vedligehold af veje, p-pladser, torve, stier samt bekæmpelse af rotter og bjørneklo.

Ejendomsafdelingen, som nu også inkluderer rengøringsafdelingen, arbejder blandt andet med forebyggende og afhjælpende vedligehold på de kommunale bygninger samt service og rengøring både ude og inde på eksempelvis plejehjem, skoler, børnehaver, biblioteker og svømmehaller.

Hensigten er, at afdelingerne i Teknik- og Miljøforvaltningen slet og ret hedder det, de arbejder med.

”Organisationsændringerne i Teknik- og Miljøforvaltningen er lavet med øje for en mere simpel struktur i forvaltningen, der kan sikre et bedre samarbejde på tværs. Derfor skal de nye navne i forvaltningen også være enkle og gennemskuelige. Vores dygtige driftsfolk har stadig de samme opgaver – det er blot blevet lettere for omverdenen at gennemskue, hvad de arbejder med i hver afdeling.” siger Stig Isaksen, direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen.  


Hvad betyder det for dig?

For borgere i Køge Kommune vil der ikke være den store ændring. Der kommer nye mærker på bilerne og nyt navn på arbejdstøjet. Men selve driftsopgaverne vil være de samme.  

Information og nyheder om driften skal nu i stedet findes på kommunens primære hjemmeside www.koege.dk. Pr. 1. februar 2022 lukkes der helt ned for hjemmesiden www.etk.koege.dk. Derfor er de relevante sider om rotter, bjørneklo, vintervedligehold og lignende allerede flyttet over til koege.dk.

ETK-mailen er ligeledes blevet omdøbt, så den nu hedder . Hvis du har spørgsmål til vej-, park- og byrumsdriften, kan du derfor skrive til denne mail.

Du kan også fortsat gøre brug af app’en Tip Køge, hvor du kan indmelde fejl og mangler i det offentlige byrum. Her kan du eksempelvis melde ind, hvis du ser et hul i vejen, en ødelagt flise eller et væltet hegn.

Har du brug for at komme i kontakt med Teknik- og Miljøforvaltningen, kan du fortsat ringe til telefonnummer 56 67 67 67 og skrive til .


Pressekontakt:

Stig Isaksen, Direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen. Telefon: 24 60 57 23

Opdateret af Køge Kommune 31.01.22