Tilladelse til Niras

Køge Kommune har meddelt tilladelse til, at NIRAS kan foretage renpumpninger og 1- times prøvepumpninger i 12 boringer ifm. projektet Køge Dige.

28.01.22

Niras forventer, at de totale vandmængder for hele strækningen begrænser sig til ca. 120 m3, fordelt med 10 m3 fra hver boring. Vandet vil blive udledt til terræn eller recipient og enkelte steder til kloak. På udvalgte strækninger renses vandet inden udpumpning.

Arbejdsstrækningen er langs Københavnsvej, Værftsvej, Køge Marina, Køge Havn og Strandvejen mod Stevns.

Arbejdet forventes opstartet i februar 2022.


Læs tilladelsen her

Kontakt
Opdateret af Teknik- og Miljøforvaltningen 08.02.22