Afgørelse om afslag til tilslutning til offentlig kloak fra nyt boligprojekt i Kildebjergs Agre

Regnvandsforhold for byggemodning med rækkehuse

05.05.22
I forbindelse med byggemodning af Kildebjergs Agre 51-119 samt 92-140 ønskes området omdannet til rækkehuse af en investor. 

Køge Kommune har afvist at give tilladelse til, at rækkehusene og fællesarealerne kan afvande til offentlig regn- og spildevandskloak i området.
Du kan læse afgørelsen/høringsudkastet/planen/etc. her. 

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest den 2. juni 2022.


Opdateret af Køge Kommune 05.05.22