Plejeboliger, aflastningsboliger og ældreboliger

Køge Kommune har en række boliger til dig, der ikke længere kan klare dig i din nuværende bolig, og har behov for en bolig, der er særlig egnet til personer med nedsat funktionsniveau.

Formålet med Køge Kommunes boligtilbud er at skabe et trygt miljø og socialt samvær for borgerne, hvor der tages højde for borgernes forskellighed, hvor borgerne får mulighed for at få hjælp til at få en selvstændig hverdag og hvor der i omsorgen og plejen anvendes socialpædagogiske metoder for de borgere, der har et sådant behov.

Køge Kommune har følgende botilbud:

  • Centerboliger
  • Plejeboliger
  • Plejeboliger til demente
  • Aflastningsboliger
  • Ældreboliger

Du kan se beskrivelse af Køge Kommunes serviceniveau i kvalitetsstandarderne for plejeboliger og aflastningsboliger og i kvalitetsstandarden for ældre- og handicapvenlige boliger.

Kontakt Ældre- og Sundhedsafdelingen
Opdateret af Velfærdsforvaltningen 29.10.20