Afbrænding af affald

Det er forbudt at afbrænde sit eget affald, hvilket nu også gælder haveaffald.

NYHED 2021: Den nye affaldsbekendtgørelse trådte i kraft den 1. januar 2021. Bekendtgørelsen indfører et forbud mod afbrænding af affald. Tidligere har kommunen kunnet tillade afbrænding af mindre mængder haveaffald i landzone, men denne mulighed er nu afskaffet. Således er det pr. 1. januar 2021 FORBUDT at afbrænde haveaffald.

Det er forbudt at afbrænde affald, uanset hvilken type affald der er tale om. Du må ikke oplagre affald på din ejendom.
Det er pt. 1. januar 2021 også blevet forbudt at afbrænde haveaffald, hvilket lovgivningen ellers gav mulighed for tidligere.

Du må således ALDRIG afbrænde affald, herunder haveaffald, uanset hvor du befinder dig.
Affald skal bortskaffes i henhold til de gældende affaldsregler.

Kommunen kan stadig give tilladelse til afbrænding af Sankthansbål. Læs om reglerne nedenfor.

Kommunen kan give tilladelse til, at haveaffald fra gartnerier og naturplejeaktiviteter kan afbrændes. 

Afbrænding og sikkerhed
Afbrænding skal ske under konstant tilsyn af en myndig person, indtil ild og gløder er fuldstændigt slukket. Det gælder uanset om du afbrænder et almindeligt hyggebål eller Sankthansbål.

Gældende lovgivning om brandregler, herunder afstand til bygninger m.v., skal til enhver tid være overholdt. Du kan se reglerne på www.retsinformation.dk. Tjek altid på forhånd om der f.eks. er udstedt afbrændingsforbud på Beredskabs hjemmeside

Regler for afbrænding af bål derhjemme
Det er tilladt at lave mindre bål til madlavning og hygge hjemme hos dig selv, hvis du har en særligt indrettet plads til det (både i byzone, sommerhusområder og landzone). Der må kun afbrændes rent og tørt træ i mindre mængder, og så længe det ikke generer naboerne. 

Sankthansbål
Opbygning af et Sankthansbål må tidligst påbegyndes den 1. juni. Vær opmærksom på, at smådyr og fugle kan finde på at gemme sig i bunken af grene og kvas. Vi anbefaler derfor, at du etablerer bunken ved siden af selve afbrændingsstedet, og flytter bunken umiddelbart inden du tænder bålet, så dyr og fugle kan nå at ”komme af vejen”.

Selve afbrændingen må kun finde sted på Sankt Hans-aften.