Når du bor i etagebolig

Se din affaldsordning og hvordan du kommer af med dit affald.

I det følgende kan du læse om hvordan du, der bor i etagebolig, skal sortere og bortskaffe dit affald. Du kan se hele Sorteringsvejledningen her. Du kan se tømmekalenderen her og du kan tilmelde dig SMS-service her.

Der trådte en ny affaldsordning i kraft i 2020, ligesom der skete for villaer, rækkehuse og parcelhuse i 2019.

Dine affaldsbeholdere

Når du bor i en bolig med fælles opsamling af affald sammen med andre boliger, er der mulighed for at vælge affaldsbeholdere efter behov. Nogle etageboliger har et fællesareal, hvor du kan aflevere dagrenovation, mens der andre steder (typisk rækkehuse og lignende) er opstillet beholdere til brug for den enkelte husstand. 

Spørg din vicevært, eller en fra bestyrelsen, hvis du er i tvivl om, hvordan affaldsordningen er for din bolig.

Restaffald og madaffald

Afhentning af restaffald og madaffald sker hver uge i de 3 sommermåneder (juni, juli og august) og hver anden uge resten af året. Ejendomme som har affaldsløsninger med nedgravede beholdere kan vælge at få tømt hver uge eller hver anden uge året rundt.

Papir, plast-, glas- og metalemballager samt pap

Afhentning af de tørre genanvendelige affaldstyper varierer fra ejendom til ejendom, spørg din vicevært, bestyrelsesformand eller anden kontaktperson i bebyggelsen.


Farligt affald

Farligt affald kan skade miljøet, hvis vi ikke behandler det forsvarligt. Du må aldrig blande farligt affald med dit øvrige affald. Du skal, så vidt muligt, aflevere det i den originale indpakning/emballage. 
Din ejendom har måske en ordning for bortskaffelse af farligt affald, spørg din vicevært.
Alternativt kan du altid aflevere farligt affald på genbrugspladsen.

Farligt affald er for eksempel: 


  • Afløbsrens 
  • Sprøjtemidler 
  • Olie- og benzinprodukter 
  • Emballerede kemikalier 
  • Malingrester og spraydåser 
  • Medicinrester 
  • Sparepærer og lysstofrør 
  • Alle former for batterier
  • Små batterier kan afleveres i batteribeholder eller hvis der ikke er beholdere i bebyggelsen: afleveres i klar plastpose på låget af papircontainer  

Du kan aflevere medicinrester, kanyler o.l. på apoteket.

Haveaffald

Etageejendomme med fælles opsamling af papir og glas - dvs. ejendomme som ikke har en 4 delt beholder til papir/karton, plast, glas og metal får ikke indsamlet haveaffald. Man skal selvfølgelig heller ikke betale gebyret til ordningen.

Storskrald

Du skal sortere storskraldet og stille det ud til skel mod vej. Hvis ejendommen har et fælles storskraldsrum, skal du benytte dette. Hvis du samler noget af affaldet i sække, skal du bruge gennemsigtige plastsække. Overholder du ikke disse krav, tager vi ikke affaldet med. Alle affaldstyperne kan også afleveres på genbrugspladsen.
Storskraldsordningen omfatter følgende typer affald: 

Se hvad du må aflevere til storskrald, og hvad du ikke kan aflevere til storskrald her.

Brændbart storskrald

Du kan aflevere indbo som f.eks. møbler, mindre gulvtæpper, borde og skabe, samt større emballager af rent flamingoskum. Tingene skal kunne håndteres manuelt. Da hele denne affaldstype sendes til forbrænding, opfordrer vi til at du nøje tager stilling til, om affaldet kan nyttiggøres bedre. Hvis affaldet er af en type og kvalitet der gør, at det kan genbruges, bør du i stedet aflevere det på genbrugspladsen, hvor det kan sorteres i flere affaldstyper, med henblik på genbrug eller genanvendelse. Læs mere om genbrugspladserne her.

Ikke-brændbart storskrald

Du kan f.eks. aflevere springmadrasser, genstande af PVC, kopper og vaser. Affaldet bortskaffes til deponi.

Metal

Du kan f.eks. aflevere cykler, barnevognsstel, metalmøbler og metalredskaber. Affaldet bortskaffes til genanvendelse.

Elektronikaffald (herunder legetøj)

Du kan aflevere alle former for elektronik og store husholdningsapparater, f.eks. køleskabe og komfurer, kaffemaskiner, støvsugere, fjernsyn, computere, mobiltelefoner, hårtørrere og legetøj med elektronik i. Affaldet bortskaffes til genanvendelse i henhold til producentansvarsordningen for elektrisk og elektronisk affald, også kaldet WEEE ordningen.

Tøj og sko

Denne affaldstype skal pakkes i gennemsigtige plastposer. Bortskaf så vidt muligt kun meget slidte materialer via storskrald – altså tøj og sko, som ikke kan bruges mere. Affaldet vil blive sendt til forbrænding. Hvis du i stedet afleverer de helt udtjente tekstiler på genbrugspladsen, kan de omdannes til nye tekstiler, pudefyld og mange andre ting. 

Brugbart tøj og sko bør du aflevere i en genbrugs-tøjcontainer, så det kan blive brugt igen af andre. Der står mange tøjcontainere rundt omkring, bl.a. ved nogle supermarkeders P-pladser, men også på genbrugspladserne. På genbrugspladsen er der både containere til genbrugeligt tøj og sko, og containere til de helt udtjente tekstiler.

Pap

Du kan aflevere rent og tørt pap til storskrald. Det skal blot være slået sammen og bundtet, så renovationsmedarbejderen let kan smide det op i skraldevognen. Affaldet sendes til genanvendelse. Hvis der er papcontainere i bebyggelsen skal disse bruges.

Nej tak til byggeaffald

Du kan ikke aflevere byggeaffald og affald fra renovering via storskraldsordningen. Det skal afleveres på genbrugspladsen. Skifter man f.eks. sit gamle køkken ud med et nyt, tages de gamle køkkenelementer ikke med som storskrald.

Husk at bruge din genbrugsplads

Bemærk, at når du bortskaffer affald til storskrald, bliver meget af affaldet ikke genbrugt i lige så høj grad, som hvis du selv afleverer det på genbrugspladsen. På genbrugspladserne i Køge Kommune er der f.eks. ikke længere en affaldstype der hedder ”brændbart affald”, da det nu skal sorteres i flere affaldstyper. Det er ikke praktisk muligt at håndtere så mange forskellige affaldstyper i forbindelse med storskraldsordningen, og eftersortering af affaldet er ikke inkluderet i ordningen. 

Køge Kommune opfordrer derfor til, at du benytter din lokale genbrugsplads så meget som muligt, for at sikre en højere grad af genanvendelse. Læs mere om genbrugspladserne her