Ofte stillede spørgsmål

I dag er der meget du skal vide om hvordan du bortskaffer dit affald. Der er mange krav og indretninger, som du skal være fortrolig med. Det kan føre til tvivl og spørgsmål. Nedenfor kan du finde vejledning om de emner, som vi oftest får spørgsmål til. Du vil som oftest kunne finde svar og uddybende information på vores øvrige sider, fx "Når du bor i eget hus", "Når du bor i etagebolig" eller "Selvbetjening". Derfor vil vi ofte henvise dig til denne information.

Kan du ikke finde svar, er du altid velkommen til at kontakte Affald og Genbrug.

Sådan skal dine skraldespande stå

Der gælder en del krav til adgangsvej og standplads for dine skraldespande. Du kan se alle kravene på siden Når du bor i eget hus, under fanen ”Adgangsveje og standpladser”.

Håndtagene skal vende udad
Håndtagene skal vende ud mod renovationsmedarbejderen, så han/hun ikke udsættes for unødvendige vrid i kroppen – det er et spørgsmål om godt arbejdsmiljø.


Hvornår får jeg afhentet mit affald?

Du kan se og downloade din tømmekalender her – kalenderen viser alle affaldstyper. 

Tømning af 2-delte og 4-delte beholdere
Den 2-delte beholder til mad- og restaffald bliver tømt hver 2. uge fra september-maj og ugentligt fra juni-august. 
Den 4-delte beholder til papir/karton, plast-, glas- og metalemballager bliver tømt hver 4. uge året rundt.

Afhentning af storskrald
Se datoerne i din tømmekalender. Læs om reglerne for storskrald i vores selvbetjening, samt på siderne Når du bor i eget hus og Når du bor i etagebolig.
Du får hentet storskrald 6 gange om året. Bor du i landzone, får du kun hentet storskrald, hvis du giver os besked om det mindst 5 hverdage før næste tømmedag. Vi anbefaler derfor, at du tilmelder dig vores SMS-service, så du bliver mindet om det.
Særreglerne for landzone er for at undgå unødig kørsel og dermed både effektivisere og spare brændstof og CO2.

Afhentning af haveaffald
Du kan se datoerne i din tømmekalender. Læs om reglerne for haveaffald i vores selvbetjening, samt på siden Når du bor i eget hus.
Hvis du er omfattet af haveaffaldsordningen, får du hentet haveaffald 2 gange årligt, i april og oktober. Bor du i landzone, får du kun hentet haveaffald hvis du bestiller afhentning mindst 5 hverdage før næste tømmedag. Vi anbefaler, at du tilmelder dig vores SMS-service, så du bliver mindet om det. Særreglerne for landzone er for at undgå unødig kørsel og dermed både effektivisere og spare brændstof og CO2.


Jeg kan ikke finde min adresse i selvbetjeningsløsningen

Hvis du ikke kan finde din egen adresse, når du forsøger at bruge vores selvbetjening, er det højst sandsynligt, fordi din bolig er en del af en grundejer- eller andelsboligforening, som er tilmeldt affaldsordningerne på én fælles adresse.
Kontakt den ansvarshavende, som modtager opkrævninger af affaldsgebyr. Det kan fx være dit ejendomskontor eller bestyrelsen. 


Mit affald er ikke blevet afhentet eller beholderen er ikke helt tom

Hvis du ikke har fået afhentet dit affald, skyldes det som oftest:
- Fejl fra renovationsfirmaet – du skal anmelde manglende tømning via Renoweb senest den 4. hverdag efter den planlagte tømmedato. Så hentes affaldet hurtigst muligt derefter.
- Adgangsforholdene lever ikke op til Arbejdstilsynets regler – læs om krav til adgangsveje og standpladser på siden Når du bor i eget hus under fanen ”Adgangsveje og standpladser”.
- Sorteringen er ikke sket korrekt – læs om korrekt sortering og emballering her.
- Du har overfyldt beholderen og den er derfor ikke blevet tømt helt. Læs mere nedenfor.

Hvis årsagen er utilstrækkelige adgangsforhold, forkert sortering eller emballering af affaldet, eller at du har brugt de forkerte rum til at sortere affaldet i, bliver der sat en besked på din beholder. Du får tømt din beholder ved næste ordinære tømmedag. Hvis du har behov for at få tømt din beholder med det samme, skal du kontakte Affald og Genbrug for at aftale en ekstraordinær tømning mod betaling. Hvis der er tale om din 4-kammerbeholder, kan du evt. selv bortskaffe affaldet på genbrugspladsen.

Hvorfor er der affald tilbage i beholderen efter tømning?
Hvis et rum i dine affaldsbeholder er overfyldt, kan poserne sidde fast. Beholdere løftes og ”bankes” altid af skraldebilen for at tømme dem, men nogle gange er beholderen så fyldt, at affaldet stadig ikke kommer ud. Af hensyn til beholderens levetid, er der grænser for hvor meget den må ”bankes”. Af hensyn til arbejdsmiljø og sikkerhed (samt tidsforbrug) må renovationsmedarbejderne ikke røre ved affaldet eller tømme beholdere manuelt. Ved overfyldning er der også risiko for, at affaldet falder ned i et forkert rum i skraldebilen, eller ned på vejen. Undlad derfor at overfylde beholderne.

Hvis der ikke er plads til alt dit affald, skal du bestille en større eller en ekstra affaldsbeholder til madaffald og restaffald via vores selvbetjening. Overskydende papir/karton, samt glas-, plast- og metalemballage kan også afleveres på genbrugspladsen.

Skraldespand/biospand er i stykker, har forkert størrelse eller mangler

Min skraldespand eller biospand er i stykker
Skraldespande kan gå i stykker, fx kan låget blive skadet i forbindelse med tømning. Uanset skaden på din skraldespand eller biospand (eller hvem der har forårsaget skaden), skal du have en ny beholder. Det er vigtigt, at dit affald kan opbevares tørt og sikkert, indtil det bliver afhentet. Når du opdager en skade, skal du hurtigst muligt bestille en ny beholder via vores selvbetjening. Følg anvisningerne og du vil få erstattet din affaldsbeholder gratis. 

Du kan også bestille ny affaldsbeholder ved at kontakte Affald og Genbrug på tlf. 56 67 24 28 eller mail . Vi henstiller dog til, at man så vidt mulige benytter vores selvbetjening.

Kan jeg få større, mindre, færre eller flere skraldespande?
Ja. Benyt så vidt muligt vores selvbetjening eller kontakt Affald og Genbrug på tlf. 56 67 24 28 eller mail
Vores 2-delte standardbeholder til rest- og madaffald er på 240 liter, men fås også som 190 liter og 370 liter.
Den 4-delte beholder til papir/karton, plast-, glas- og metalemballage fås i størrelserne 240 liter og 370 liter. 

Bestil skraldespande til nyt hus
Køge Kommune leverer beholdere til dit affald hurtigst muligt. Det sker som udgangspunkt automatisk. Ellers skal du kontakte Affald og Genbrug på tlf. 56 67 24 28 eller mail .


Der er ikke plads til mit affald - hvad gør jeg?

Der er ikke plads til mit plastaffald

Mange oplever desværre, at der er for meget plastaffald til beholderen. Gør som følger:
- Tøm, fold, pak og stabel altid affaldet så godt du kan.
- Bestil en større eller en ekstra affaldsbeholder via vores selvbetjening (du kan få en beholder på 240 liter eller 370 liter, det står på beholderen hvad du har). Prisen er ens for begge beholdere (se vores gebyrblad).
- Alternativt kan du bortskaffe de overskydende plastemballager på din lokale genbrugsplads eller aflevere dem til storskrald (i klar sæk). Læs mere om regler for storskrald her.

Undlad:
- At overfylde beholderen, da affaldet så kan sidde fast og ikke vil blive tømt ud.
- At smide affaldet ud i et af de andre rum i genbrugsbeholderen. Ved forkert sortering afhentes affaldet heller ikke.
Se mere i vores Sorteringsvejledning, bl.a. videoen ”Plads til plast”.

Der er ikke plads til mit glasaffald
Nogle oplever desværre, at der ikke er plads til deres glasaffald i genbrugsbeholderen. Put aldrig glasaffald i andre rum end til glas. Overskydende glas kan afleveres på genbrugspladsen.

Der er ikke plads til mit haveaffald
Du kan enten kompostere det overskydende haveaffald i din egne have, eller aflevere det på genbrugspladsen.
Se genbrugspladsernes adresser og åbningstider, samt vores sorteringsvejledning. Genbrugspladsen modtager alle former for haveaffald.
Husk at jord IKKE er haveaffald, og skal i containeren til jord. 

Jeg har holdt fest og har ekstra meget affald
Du må ikke overfylde dine affaldsbeholdere, så hvis du fx har holdt fest og har for meget affald til dine beholdere, kan du købe en sæk påtrykt ”ekstra sæk” hos Borgerservice på Torvet 1, 4600 Køge.
Se åbningstider for Borgerservice her. Sækken koster 25 kr.
Aflever sækken sammen med dit øvrige restaffald/dagrenovation på den næste tømmedag.

Sådan skal du emballere dit affald - undgå lugt, fluer og skadedyr

Der gælder nogle simple, men vigtige regler for at sikre, at dit affald ikke medfører lugt, fluer og skadedyr.

Hold din affaldsbeholder ren
Det er den enkelte husstands ansvar at holde sine affaldsbeholdere rene.
Det følger af § 9.8 i kommunens regulativ for husholdningsaffald. I en boligforening er det typisk administratorens ansvar. Bliver beholderne meget beskidte, eller står der væske i dem, bør de rengøres. Du kan fx spule dem med haveslange eller skylle dem med en spand vand.

Hver skraldepose til sin ting
Mad- og restaffald skal altid emballeres i tætte poser. Bind knude på poserne inden du smider dem i skraldespanden. Så undgår du udsivning af væske og mindsker risikoen for lugt, maddiker og fluer m.m. 

Madaffald
skal altid emballeres i de grønne bioposer, som du får udleveret af kommunen. Du må ikke bruge poserne til andre formål eller andre typer af affald. 

Plast- og restaffald
skal emballeres i almindelige affaldsposer, som du kan købe i supermarkedet. Du kan dog også benytte fx en brugt indkøbspose.

Glas- og metalemballager, samt papir/karton
skal ikke emballeres, det skal smides løst i skraldespanden.

Bananfluer
Der kan komme bananfluer i biospanden. Opstår problemet, bør du skifte posen i biospanden oftere. Du kan også dække låget til med fx husholdningsfilm eller lave en eddikefælde til fluerne (lidt eddike i et glas med husholdningsfilm over, prik nogle små huller, så fluerne kan komme ind, men ikke ud igen).


Hvordan bestiller jeg flere bioposer?

Hvis du bor i enfamiliebolig med 2-delt beholder til mad- og restaffald, skal du binde en tom pose på håndtaget af beholderen, når du har brug for flere bioposer. Så vil renovationsmedarbejderen lægge nye bioposer på låget af beholderen, når han har tømt den. 

Hvis du bor et sted med fælles containere til madaffald, vil du typisk få udleveret nye bioposer 2 gange årligt. Det kan også være, at du selv skal henvende dig til dit lokale ejendomskontor/administrator, eller en anden ansvarshavende, for at få nye poser.


Hvor rent skal glas, plast, metal og papir/karton være når jeg smider det ud?

Hovedreglen er: Emballager skal være tømt for indhold af mad inden du smider dem ud. 

Nedenfor kan du læse om hvordan du skal håndtere dit genbrugsaffald. Hvis du kommer i tvivl, så husk at bruge din sunde fornuft. Det er ofte lidt en balancegang, hvor rent affaldet skal være. Men målet er, at de virksomheder, der skal omdanne affaldet til nye produkter, ikke står med en råvare, som er fyldt med rådne madrester. Det er også vigtigt for at undgå, at din egen genbrugsbeholder kommer til at lugte grimt og tiltrække skadedyr, i de 4 uger der går imellem tømning. Du er altid velkommen til at kontakte Affald og Genbrug hvis du har spørgsmål.

Hvordan rengør jeg emballagerne?
Hvis der sidder rester af mad/drikke, kan du skylle glas, metal og plast let i koldt vand. Du behøver ikke at tage sæbe og skurebørste frem! Du skal heller ikke fjerne labels eller klistermærker. Papiremballager skal blot rystes tomme. 

Hvad gør jeg, hvis emballagerne ikke kan tømmes eller gøres ordentligt rene? 
Kan en plastemballage ikke tømmes/rengøres ordentligt, skal du bortskaffe den som restaffald. Det kan fx være en flaske til mayonnaise, som simpelthen er for svær at få tømt tilstrækkeligt. 

Papir/karton
skal være rent og tørt. Er det vådt, fedtet eller har madrester på sig, skal det også bortskaffes som restaffald.

Metal- og glasemballager
SKAL bortskaffes som hhv. metal og glas, uanset hvor beskidt det er. Metal og glas kan ikke brænde og må derfor aldrig bortskaffes som restaffald. Hvis du fx har en alufoliebakke til leverpostej, skal du tømme den så godt du kan, og bukke den sammen, så madresterne bliver ”lukket inde”.


Hvorfor skal jeg tage lågene af emballager?

Det er meget vigtigt, at du altid fjerner lågene fra forskellige emballager, fordi:
- Beholder og låg er ofte af forskellige materialer, fx glas og metal, som skal sorteres hver for sig.
- Plastemballager har ofte beholder og låg af forskellige plasttyper, som skal kunne sorteres hver for sig på genbrugsanlægget.
- For at sikre, at flasker, glas og bøtter er helt tomme.
- Arbejdsmiljø og sikkerhed: For at sikre, at fx glas ikke kan komme under tryk og sprænges i ansigtet på én der håndterer affaldet.

Pap, papir, karton og køkkenrulle - hvad er hvad?

Papir er fx printerpapir og avispapir. Det skal bortskaffes som papir. Kun rent og tørt papir kan genbruges.

Karton
er en kraftigere form for papir, som fx bruges til morgenmadsæsker, æsker til pålægschokolade, grøntsagsbakker osv. Karton skal bortskaffes som papir. Du kan genkende karton ved, at det flosser, når du river det over. Mælkekartoner og andre kartoner til fx mælkeprodukter er hverken papir eller karton, men skal sorteres som restaffald. 

Pap
er fx bølgepap. Du kan genkende det ved, at det består af flere lag med ”bølger” imellem. Det er fx flyttekasser, papkasser og pizzabakker. Pap må ALDRIG bortskaffes som papir/karton. Pizzabakker og lignende, som er forurenet med madrester, skal bortskaffes som restaffald. Øvrigt (og rent) pap skal afleveres på genbrugspladsen eller til storskrald (nogle boligforeninger har en papcontainer). Husk at slå papkasser sammen og bundte dem, inden de lægges ud til storskrald. Læs mere om reglerne for storskrald her, eller se en video om pap her.

Køkkenrulle og servietter
er hverken pap, papir eller karton. Køkkenrulle og hvide/farvefri servietter med fx madrester på, må gerne smides i biospanden. Men ellers skal det bortskaffes som restaffald. Det må ALDRIG bortskaffes som papir.


Hvilket metalaffald må komme i genbrugsbeholderen?

Rummet til metal i genbrugsbeholderen (den 4-delte beholder) er kun beregnet til metalemballager (fx foliebakker, konservesdåser og modermælkserstatning) og små ting, som fx kapsler og låg.
Større ting af metal, som fx værktøj, bageforme eller metalrør skal afleveres som storskrald eller på genbrugspladsen. Læs mere om reglerne for storskrald her.


Storskrald - værd at vide

Du kan finde svar og vejledning om storskrald på siderne Når du bor i eget hus og Ny Affaldsordning 2019. Nedenfor kan du læse kort om ordningen.

Storskrald afhentes 6 gange om året. Du kan stille op til 3 m3 affald ud hver gang. Affaldet skal stå pænt tilgængeligt ved skel/fortov, være sorteret korrekt og emballeret i klare plastsække. Læs mere i denne oversigt over hvad du må aflevere/ikke aflevere, samt på siden Når du bor i eget hus.
Kravene til sortering, emballering og aflevering er af hensyn til renovationsmedarbejdernes arbejdsmiljø og sikkerhed, samt for at gøre afhentningen og den videre bortskaffelse så hurtig, let og miljømæssigt korrekt som muligt. 

Køge Kommune ønsker at gøre særligt opmærksom på, at ikke alle affaldstyper, der bortskaffes som storskrald, genanvendes i lige så høj grad, som hvis du selv afleverede det på genbrugspladsen. Mange typer affald genanvendes dog, fordi det er et lovkrav (fx elektronikaffald). Det er ikke praktisk muligt, i forbindelse med storskraldsordningen, at skulle eftersortere så mange forskellige affaldstyper manuelt, så det er ikke inkluderet i ordningen.


Haveaffald - værd at vide

Du kan finde svar og vejledning om haveaffald på siderne Når du bor i eget hus og Ny Affaldsordning 2019. Nedenfor kan du læse kort om ordningen. 

Mange ejendomme trådte ud af den tidligere haveaffaldsordning i forbindelse med den nye affaldsordning 2019. Kun husstande, som har 4-delt genbrugsbeholder er samtidigt omfattet af haveaffaldsordningen. Man skal i så fald betale gebyr for ordningen, uanset om man har en affaldsbeholder til haveaffald eller ej, da man betaler for muligheden for at benytte ordningen (ligesom for storskrald). De husstande (typisk etageboliger), som ikke er omfattet af haveaffaldsordningen, betaler ikke gebyr for ordningen, da de ikke har mulighed for at benytte ordningen.

Haveaffald afhentes 2 gange årligt, i april og oktober. 
Hvis du ikke har en beholder til haveaffald, men gerne vil bruge ordningen, skal du bestille en beholder hos Affald og Genbrug på tlf. 56 67 24 28 eller mail .


Hvordan bortskaffer jeg defekt fyrværkeri, batterier, kemikalier og andet farligt affald?

Defekt fyrværkeri
Du skal aflevere ubrugt eller defekt fyrværkeri på genbrugspladen. Fyrværkeri er farligt affald og skal bortskaffes som sådan. Henvend dig til personalet på genbrugspladsen, når du afleverer affaldet. 

Batterier
Du kan bortskaffe små batterier sammen med dit genbrugsaffald. Læg blot batterierne i en klar pose (fx en frostpose) og bind knude på. Læg posen på låget af din genbrugsbeholder, så vil den blive taget med. Du kan også aflevere batterierne på genbrugspladsen.
Hvis du bor et sted med fælles container til papir, kan små batterier afleveres i klar plastpose på låget af papircontaineren. Hvis I har batteribeholder opsat ved de fælles affaldscontainere, så kan du bruge den. 

Kemikalier og farligt affald (fx terpentin, malingrester, lysstofrør og spraydåser)
Farligt affald skal ALTID afleveres på genbrugspladsen, det må ALDRIG bortskaffes sammen med dit husholdningsaffald eller storskrald (små batterier er undtaget, se ovenfor). Henvend dig til personalet på genbrugspladsen, så de kan hjælpe dig med at aflevere/sortere affaldet i de rigtige kategorier af farligt affald. 

Du kan her se genbrugspladsernes adresser og åbningstider her og genbrugspladsens sorteringsvejledning her. Du kan også læse mere på ARGO’s hjemmeside.


Må jeg have en køkkenkværn?

Køkkenkværne er ikke tilladt i Køge Kommune. Organisk affald skal bortskaffes som madaffald. Forbuddet omfatter alle husstande og virksomheder i Køge Kommune, der afleder deres spildevand til den offentlige kloakforsyning. Forbuddet er for at undgå, at organisk stof (over)belaster kloak, renseanlæg eller vandløb, herunder at undgå for meget svovlbrinte i ledningssystemet. Kommunen giver ikke tilladelse/dispensation til installation eller brug af køkkenkværne, hverken i husstande eller på virksomheder.

Hvor kan jeg aflevere fortrolige papirer?

Du kan aflevere fortrolige papirer på genbrugspladserne i Køge og Bjæverskov, hvor der findes særskilt container til sikker bortskaffelse af sådanne papirer. Spørg personalet på genbrugspladsen, hvis du har brug for hjælp til at finde containeren.

Kontakt Renovation
Opdateret af Køge Kommune 28.05.21