Sortering af affald

Se hvordan du skal sortere dine forskellige affaldstyper.Sortering af affald – hvorfor og hvordan?

I Danmark har vi lovet hinanden, at i 2022 skal mindst 50 % af vores husholdningsaffald være sorteret fra til genanvendelse. Det skal vi selvfølgelig også leve op til her i Køge Kommune. Og det nytter! For når vi sorterer affaldet, bidrager vi til at værdifulde ressourcer kan bruges igen i stedet for at gå op i røg.

Det er meget vigtigt, at du putter affaldet i de rigtige rum i affaldsbeholderne, da beholderens rum følger bilens opdeling. 

Sorteringsvejledning

Du kan til enhver tid læse mere om sortering af affald i vores Sorteringsvejledning.
 
Som led i den nye affaldsordning har vi udleveret en kortfattet sorteringsvejledning og en oversigt til at hænge op, sammen med dine nye beholdere.

I Sorteringsvejledningen kan du indtaste navnet på den type affald du vil bortskaffe og få svar på hvor du kan komme af med det. Kan du f.eks. bortskaffe det via storskraldsordningen, skal det i genbrugsbeholderen eller skal du aflevere det på genbrugspladsen? 

Hvis du ikke kan slå den type affald op, som du gerne vil bortskaffe, kan du kontakte kommunens Affaldskontor og forhøre dig.

Tips til affaldssortering

Vi blander ikke dit affald

Når du har sorteret dit genanvendelige affald i de forskellige beholdere, så bliver det ikke blandet igen – det bliver faktisk kun sorteret endnu mere bagefter. Genanvendeligt affald holdes adskilt, for ellers kan det ikke bruges som råvare i nye produkter.

Du kan se film om sortering af affald hos miljøstyrelsen på linket her 


Hvordan genanvendes dit sorterede affald? 

Madrester/organisk affald
Vådt madaffald brænder ikke godt. I stedet for at blive brændt af og kun give varme og energi tilbage, kan dit madaffald blive til både eftertragtet gødning og biogas – du får derved både en god ressource og energi ud af madaffaldet. Vi smider rigtig meget mad ud i Danmark og skal prøve at begrænse madspild. Det organiske affald vi smider ud, f.eks. gulerodsskræller og æggeskaller, kan udnyttes meget bedre, end blot ved at blive brændt af.

Plast
Plast kommer i mange typer og farver, men rigtig meget af det kan genbruges. Den teknologiske udvikling går rigtigt stærkt og der er efterhånden mange anlæg, både i Danmark og udlandet, som kan sortere plasten, kværne den og forberede den til genbrug. Mange industrier bruger genbrugsplast, ofte som supplement til ny plast. Plast er et enormt holdbart materiale og derfor giver det kun mening at bruge den igen og igen, i stedet for at brænde den af. Vi bruger rigtig meget plast i vores hverdag og derfor kan vi også spare rigtig mange ressourcer, bl.a. råolie, på at genbruge plast, i stedet for at producere den fra bunden.   

Metal
Metalaffald er ret nemt at genanvende og vi har bl.a. pantsystemet til at sikre en høj grad af genanvendelse for sodavandsdåser m.m. Derfor skal du ikke sende det til forbrænding sammen med dit restaffald. Metalaffald kan faktisk gøre skade på affaldsforbrændingsanlæg og give meromkostninger. Metal kræver generelt rigtig mange ressourcer at producere og det kan være skadeligt for natur og miljø. Derfor er det bedst at genanvende det metal vi allerede har mellem hænderne, så meget som muligt.

Glas
Glasaffald har vi sorteret i mange år, både ved husstanden og via pantordningen, og glasset kan genbruges igen og igen. Det kan blive til nye flasker, syltetøjsglas og mange andre ting. Som med så mange andre dagligdags materialer, kræver det mange ressourcer at producere glas fra bunden, så det er bedst at omsmelte så meget vi kan, i stedet for blot at lave nyt.
Papir/karton
Papir/karton har vi sorteret fra i mange år, og papir kan også genbruges næsten i det uendelige. Til at starte med kan papiret genbruges til nyt papir. Efterhånden som fibrene bliver mere og mere slidt, kan papirmassen bruges til andre formål og til sidst som f.eks. køkkenrulle eller toiletpapir. Mange materialer kan genbruges i et sådant ”forløb”, og det betyder også, at hvert materiale har enormt mange forskellige anvendelsesmuligheder.

Restaffald
Restaffaldet, dvs. affald fra din husstand, der hverken er madaffald, papir/karton, glas, plast eller metal, vil blive sendt til et affaldsforbrændingsanlæg. Her vil det blive brændt af og give energi og varme. I Danmark har vi ikke lossepladser (kun deponi af affald der ikke kan udnyttes på andre måder), og vi sørger for at få så meget energi ud af vores ikke-genanvendelige affald som muligt. 
Sorteret affald blandes ikke igen
Vi værdsætter, at borgerne i Køge Kommune sorterer deres affald. Det kræver lidt ekstra omtanke og tilvænning, men det er det hele værd for os alle sammen. Derfor sørger vi også for, at det affald I sorterer ved jeres husstand ikke blandes sammen igen. 
Alle skraldebilerne har flere rum, ét til hver affaldstyper. Når affaldsbeholderen løftes op og tømmes, falder affaldet ned i hver sit rum. På den måde transporteres og håndteres de forskellige affaldstyper hver for sig.