Åben Rådgivning

Åben Rådgivning er et tilbud til dig over 18 år, som har brug for råd og vejledning til at løse de udfordringer eller problemer, du oplever i din hverdag.

I Åben Rådgivning kan du få råd, vejledning og støtte til det, som fylder hos dig.

Måske har du brug for hjælp til at komme til bunds i e-Boks, søge en bolig eller støtte til at få hverdagen til at fungere på trods af psykiske udfordringer?

Uanset din problemstilling er du velkommen til at kontakte os, så vi sammen kan støtte dig i at finde løsninger på det, du har brug for. Kan vi ikke hjælpe dig i Åben Rådgivning, vil vi sørge for, at du bliver guidet videre til den rette hjælp.

Alle har mulighed for at benytte Åben Rådgivnings tilbud. Uanset om du har psykiske, fysiske eller sociale udfordringer eller har andre udfordringer i livet, så er du velkommen!

Åben Rådgivnings telefonnummer er: 56 67 26 28

Vi kan træffes på telefon i dette tidsrum:

Mandag til onsdag: 9.00-14.00

Torsdag: 12.00-18.00

Fredag: 9.00-13.00


Der er åbent for personlig henvendelse fra gaden på følgende tidspunkter:

Mandag kl. 12-15

Tirsdag kl. 12-15

Onsdag kl. 12-15

Torsdag kl. 12-18

Fredag kl. 12-14

Hvilken slags støtte kan jeg få i Åben Rådgivning?

I Åben Rådgivning kan du få råd, vejledning og støtte til det, som fylder hos dig.
Du kan ringe til os for råd og vejledning, tilmelde dig vores workshops og kurser eller booke en samtale.
Læs mere her på siden.

Råd, vejledning og samtale

Du kan altid ringe til os inden for vores åbningstid og få råd og vejledning til det, der fylder hos dig.

Hvis du har behov for det, kan du også booke en individuel samtale, hvor du kan få overblik over din situation, og hvilke muligheder, du har.

Vi har også mulighed for at tilbyde faste individuelle samtaleforløb over en tidsafgrænset periode, hvis det er det, der er den rigtige løsning for dig.

Du kan kontakte os på tlf. 56672628

Workshops

I Åben rådgivning tilbyder vi en række workshops, som på forskellig vis har til formål at støtte dig i at klare hverdagen og styrke dine ressourcer og handlekraft. Du kan læse mere om vores workshops i det følgende.

Intro til Åben Rådgivning

På Intro til Åben Rådgivning vil du få en generel introduktion til, hvilke aktiviteter Åben Rådgivning kan tilbyde dig.

Vi anbefaler alle, der ønsker at få et overblik over vores tilbud, at deltage i denne workshop. Du er velkommen til at tage en pårørende/bisidder med.

Du skal møde op på Rådhusstræde 10C og tage i plads i venteområdet. Her vil du blive hentet af de facilitatorer, der står for workshoppen.

Tid: Mandage kl. 10.00-11.30
Sted: Rådhusstræde 10C, 1. sal, 4600 Køge

Økonomi & post

På denne workshop vil du blive mødt af en socialrådgiver og en vejleder.

Her kan du få hjælp til at få overblik over din økonomi, få lagt budget og hjælp til ansøgninger på f.eks. borger.dk.

Du kan også få hjælp til e-Boks, til at læse og forstå post samt hjælp til at svare på henvendelser, som du har modtaget.
Nem-id bør altid medbringes.

Der kan være flere borgere til stede på samme tid med de samme udfordringer; her vil der blive vejledt i fællesskab.
Du er velkommen til at tage en ven eller pårørende med. Du skal være fyldt 18 og bosat i Køge Kommune.

Tid: Onsdage kl. 13.00-15.00
Sted: Rådhusstræde 10C, 1. sal, 4600 Køge

Bolig & post

På denne workshop vil du blive mødt af en socialrådgiver og en vejleder.

Her kan du få hjælp til generel boligsøgning. Du kan blive introduceret for forskellige muligheder for boligsøgning også via den kommunale boligsociale anvisning.

Du kan også få hjælp til e-Boks, til at læse og forstå post samt hjælp til at svare på henvendelser, som du har modtaget. Du kan også få hjælp til ansøgninger på f.eks. borger.dk.
Nem-id bør altid medbringes.

Der kan være flere borgere til stede på samme tid med de samme udfordringer; her vil der blive vejledt i fællesskab.
Du er velkommen til at tage en ven eller pårørende med. Du er velkommen til at tage en ven eller pårørende med. Du skal være fyldt 18 og bosat i Køge Kommune.

Tid: Torsdage kl. 15.00-17.00
Sted: Rådhusstræde 10C, 1. sal, 4600 Køge

Kurser

I Åben Rådgivning kan du tilmelde dig kurser, hvor du har mulighed for, i fællesskab med andre, at arbejde med dine udfordringer og samtidig få øje på og styrket dine ressourcer.

Formen vil veksle mellem oplæg, dialog og gruppeøvelser, hvor der lægges stor vægt på dine og de andre deltageres personlige erfaringer og behov.

At drømme er at leve

På kurset skal vi tage de første skridt og påbegynde rejsen hen imod det, du drømmer om. Vi skal både give plads til drømmene og med udgangspunkt i dem arbejde med at sætte konkrete mål. Her er det vigtigt at understrege, at det ikke er målets størrelse, der et det vigtige, men at det er noget, der er betydningsfuldt for dig.

Du vil i løbet af kurset få redskaber til at lære dig selv bedre at kende, herunder dine styrker og ressourcer, dit netværk og endelig også din frygt for f.eks. nederlag. Redskaberne skal klæde dig på til også fremadrettet, at gå efter de mål og drømme, der er vigtige for dig.

Kurset forløber over 7 gange á 2 ½ times varighed.

Tid: Mandage kl. 11.00-13.30. Første kursusgang er mandag d. 3. maj 2021 kl. 11.00-13.30
Sted: Rådhusstræde 10C, 1. sal, 4600 Køge

Min vej videre

Hvor vil jeg hen og hvad skal jeg arbejde med for at komme derhen? På kurset Min vej videre arbejdes der hver gang med et nyt tema, der kan være med til at afklare, hvad du har behov for at arbejde mere med. 

Temaerne er som følger:

Det jeg vil

Drømme skaber retning, derfor vil vi på kurset arbejde med at du bliver bevidst om dine drømme/mål. Vi arbejder med den proces der ligger i at finde og gå efter et mål, som er meningsfuldt for dig. Hvilke muligheder har du, og hvordan kan de hjælpe dig derhen, hvor du gerne vil være i dit liv.

Mit gode liv

Det er vigtigt at sætte tid af til ting/oplevelser som gør dig godt, derfor vil vi på kurset rette fokus mod hvad der gør dig godt og du vil blive bevidst om hvor meget, eller hvor lidt, tid du bruger på dette.

Mine relationer

Relationer er en vigtig forudsætning for, at vi som mennesker kan udvikle os og trives. Vi har behov for at høre hjemme i et fællesskab og opleve, at vi bidrager til fællesskabet, samtidig med at vi kan hente støtte hos andre. På kurset vil du blive bevidst om egne relationer samt din egen rolle i disse.

Min hverdag

Når dagen starter, er det med en vis mængde af energi, denne skal forvaltes, hvis hverdagen skal være god. På kurset retter vi derfor fokus på din energiforvaltning og planlægningsværktøjer.

Der er løbende optag på kurset.

Kurset forløber over 4 gange á 2 times varighed.

Tid: Tirsdage kl. 11.00-13.00
Sted: Rådhusstræde 10C, 1. sal, 4600 Køge

Forandring og balance

Kender du følelsen af at sidde fast i negative tankemønstre? Oplever du, at det kan være udfordrende at håndtere svære følelser? Så er dette kursusforløb måske noget for dig!

Når følelserne overmander os, kan vi udvikle strategier til at håndtere de svære følelser, som er mindre gode for os og dermed også for vores relationer. Disse strategier kan f.eks. udvikle sig til en personlighedsforstyrrelse, et misbrug eller andre psykiske udfordringer, der begrænser vores trivsel og muligheden for at leve det liv, vi ønsker os.

På kursusforløbet skal vi med inspiration fra Dialektisk adfærdsterapi (DAT), bl.a. arbejde på at blive klogere på vores følelser, tanker og handlemåder. Du vil f.eks. få redskaber til at træne din opmærksomhed, så du bliver bedre i stand til at genkende og håndtere svære følelser og derved opnå bedre balancen hos dig selv og i dine relationer.

I løbet af kurset skal vi bl.a.:

  • Gennem opmærksomhedstræning øve os i at registrere og beskrive følelser og tanker
  • Arbejde med at regulere, acceptere og udholde svære følelser
  • Øve os i at være i og håndtere relationer
  • Træne det at finde balancen mellem accept og forandring

Der er løbende optag på kurset.

Kurset forløber over 16 gange á 2 ½ times varighed.

Tid: Opstart og tidspunkt er endnu ikke fastlagt.
Sted: Rådhusstræde 10C, 1. sal, 4600 Køge

Gå-gruppe

Ønsker du at gå foråret i møde efter lang tids selvisolation og restriktioner?

Åben rådgivning tilbyder nu gåture i gruppe med et deltagerantal der matcher de for tiden gældende restriktioner. Du vil her kunne blive introduceret til tilbuddet og de mange muligheder en (forhåbentlig) snarlig genåbning vil give.

Det vil også være en mulighed for at danne relationer med øvrige deltagere, samtidig med at du får bevæget dig og nydt naturen i og omkring Køge.

Vi mødes torsdage kl. 12.00 foran STR - Sundhed, Træning og Rehabiliteringshuset, som ligger på Rådhusstræde 10C, og planlægger ruten i fællesskab.

Hvis dette har din interesse, skal du tilmelde dig forud for deltagelse til en af følgende:
Christian, tlf. 21 65 94 79
Jakob, tlf. 21 19 20 25
Åben rådgivning, tlf. 56 67 26 28

Netværket

I Netværket skal vi sammen skabe et forum, hvor der er plads til at dele erfaringer og prøve tanker og drømme af. Et sted, hvor du kan møde andre mennesker med forskellige kompetencer og historier. Vi vil fokusere på de positive ting i vores liv og skabe en legeplads for muligheder, idéer og måder at føre dem ud i livet.

Netværket er for dig, der søger fællesskab, netværk og inspiration i hverdagen. For dig der ønsker at opleve byens mange muligheder, og som har lyst og mod på at engagere dig og bidrage med det, som du finder meningsfuldt. Det er et sted, hvor du kan dyrke og udforske dine interesser og drømme – et sted, hvor du kan gøre en forskel i dit og andres liv.

Det kræver ingen forudsætninger eller særlige kompetencer at deltage, kun åbenhed og lyst til at være en del af noget større.

Tid og sted: Vi mødes i Netværket onsdage i lige uger kl. 12.00-14.00 og onsdage i ulige uger kl. 16.00-18.00.
Første gang er onsdag d. 5. maj kl. 12.00-14.00 på Rådhusstræde 10C, 1. sal. 4600 Køge.

Netværket faciliteres af et team af medarbejdere med peer-kompetence.

Vi glæder os til at se dig!
Christian og Bolette

Peerstøtte-projekt, Håb & Forandring

Som en del af projekt Håb & Forandring, som er Køge Kommunes peer-støtteprojekt, er der ansat medarbejdere med peer-kompetence i Åben Rådgivnings tilbud. At have peer-kompetence vil sige, at man har bearbejdede erfaringer med at komme sig af psykisk sygdom.

Mødet med en medarbejder med peer-kompetence kan inspirere til håb og handlemuligheder, og kan være med til at understøtte recovery og arbejdet med at komme sig.

Vores medarbejdere med peer-kompetence faciliterer kurser og workshops, og tilbyder peerstøtte-samtaler.

Du kan ringe til os på tlf. 56672628 og høre nærmere.

Hvordan melder jeg mig til et kursus eller workshop i Åben Rådgivning?

Hvis du gerne vil deltage i et kursus eller en workshop i Åben Rådgivning, skal du kontakte Åben Rådgivning på tlf. 56 67 26 28 eller på mail

Hvor finder jeg Åben Rådgivning?

Åben Rådgivning holder til i sundhedshuset Sundhed, Træning og Rehabilitering på adressen:

Rådhusstræde 10 C, 1. sal
4600 Køge

Yderligere info:
Telefon: 56 67 26 28
E-mail:

Kontakt Åben Rådgivning
Opdateret af Velfærdsforvaltningen 07.03.22