Akutlinjen 24 40 04 04

Er du i akut psykisk krise? - eller kender du en der er?

Ring til Akutlinjen døgnet rundt på tlf. 24 40 04 04

Akutlinjen er for dig, der oplever akut opstået psykisk krise og har brug for psykisk førstehjælp lige nu og her.

Akutlinjen er også et tilbud til dig, der er pårørende til en, der har brug for psykisk førstehjælp.

Vi tilbyder krisesamtale via telefon.

Når du ringer til Akutlinjen lytter vi til dig og støtter dig til at få overblik over din situation nu og her, og sammen finder vi ud af, hvad der er bedst at gøre for dig lige nu.

Vi tager altid udgangspunkt i dit liv og dine ønsker. 

Alle borgere i Køge over 18 år kan henvende sig anonymt til Akutlinjen.

Om psykisk krise

En krise er en psykisk reaktion på noget, man bliver udsat for, og som man kan have svært ved at forlige sig med

Alle mennesker kommer ud for en eller flere kriser i løbet af livet, eksempelvis hvis man mister en nær pårørende.
En krise er med andre ord en naturlig reaktion, når et menneske oplever alvorlige tab eller problemer. Ofte kan man komme igennem en krise ved at få omsorg og støtte fra sine nærmeste.

En krise kan dog blive så alvorlig at det er en god ide at søge hjælp. Krisen kan fortsætte i månedsvis, eller den kan udvikle sig til en egentlig depression som bør behandles.

En krise kan også udløse en psykisk sygdom, som man måske har haft før.

Posttraumatisk stresssyndrom (PTSD), er en akut belastningsreaktion, der betegner den chokreaktion mange oplever, efter fx en naturkatastrofe, trafikuheld, tortur eller trusler på livet eller lign. 
PTSD er en langvarig eller sen reaktion på meget belastende begivenheder, og kan forsage stresslignende symptomer og angst, i længere perioder efter den udløsende episode.

Symptomer

Når man kommer ud for en hændelse, som påvirker en så meget, at man kommer i krise, reagerer man i starten ofte med chok. Man kan bryde ud i gråd eller gå forvirret og formålsløst omkring, eller man kan trække sig ind i sig selv.

Man føler sig trist og magtesløs, og man har svært ved at overskue situationen. Man kan også få problemer med at sove og med at koncentrere sig, og man kan have en tendens til at fare sammen og til at blive irritabel.

Sårbarhed

Det er individuelt hvor sårbar man er, når man kommer ud for begivenheder som drastisk ændrer ens liv.
Nogle har så stærk en psyke, at de tilsyneladende klarer psykiske belastninger uden at det påvirker dem særligt. Andre er mere sårbare og reagerer let med krisesymptomer, hvis de udsættes for stress.
Hvor sårbar man er hænger bl.a. sammen med ens personlighed, og hvis man har en personlighedsforstyrrelse, er man særligt sårbar over for kriser. Man er også særligt sårbar, hvis man bliver udsat for flere psykiske traumer lige efter hinanden, f.eks. hvis flere af ens slægtninge eller venner dør med kort mellemrum.