Voksne med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse

Har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan du have ret til eksempelvis personlig hjælp, omsorg eller støtte i hjemmet, et aktivitets- og samværstilbud eller et botilbud.

Formålet med tilbuddene er at fremme dine muligheder for at klare dig selv, at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Før du kan få et tilbud/en ydelse, laves der en vurdering af, om du er berettiget til støtten.

Er du under 18 år, skal du henvende dig til Familiecenter Køge.

Kontakt Socialafdelingen
Opdateret af Køge Kommune 16.11.20