Hjerneskadekoordinering

Køge Kommune har et koordineringsteam for borgere med erhvervet hjerneskade mellem 18-65 år, og deres pårørende.

Borgere med erhvervet hjerneskade kan opleve, at der er mange aspekter i forhold til overgangen fra sygehuset til kommunen og i forhold til de forskellige kommunale tilbud, der kan være relevante.

Derfor har Køge Kommune en hjerneskadekoordinator som sammen med et koordineringsteam sikrer et sammenhængende, helhedsorienteret og gennemskueligt sagsforløb for borgere med erhvervet hjerneskade.

Online pårørendekursus - Livet med hjerneskade

Livet som pårørende

Når en hjerneskade rammer ændres livet. Ikke kun for den der rammes, men også for de pårørende.

Pårørende til borgere, som er ramt af apopleksi eller anden erhvervet hjerneskade, er ofte meget belastede.

Der sker ofte store forandringer i den hjerneskaderamtes familie og netværk. Forandringer, som kan have store konsekvenser for livskvaliteten.

Køge Kommune vil gerne støtte pårørende til borgere med en erhvervet hjerneskade. Derfor tilbyder Køge Kommune et online pårørendekursus til dig, der er pårørende til et menneske med en erhvervet hjerneskade i alderen 18- 65 år. Kurset kan give dig indsigt i nogle af de forhold man som pårørende til en hjerneskaderamt typisk oplever.

Kurset afholdes online via deltagelse på Teams og forløber over 5 tirsdage i november 2021 kl. 17.00-19.00.

Kurset arrangeres af hjerneskadekoordinatoren fra Køge Kommune, som vil være  til stede under afvikling af alle moduler.

Kurset afholdes i samarbejde med Roskilde Kommune, hvorfor der også vil være deltagere fra Roskilde Kommune samt deltagelse af hjerneskadekoordinator fra Roskilde Kommune.

Program

Tirsdag den 2. november 2021, kl. 17-19
Modul 1: Introduktion til følger efter hjerneskade

Oplæg fra neuropsykolog om følgerne efter en hjerneskade, herunder fysiske og kognitive følger, ændret personlighed, ændringer i sociale forhold samt relationer.

Oplægget vil give en overordnet forståelse af hjernen, dens opbygning, samt give indblik i, hvordan en hjerneskade har indvirkning på flere livsområder, synlige som usynlige.

Tirsdag den 9. november 2021, kl. 17-19
Modul 2: Familien i krise

Oplæg fra neuropsykolog med nærmere indføring i, hvordan disse følgevirkninger ikke kun påvirker den ramte, men også får betydning for hele familien og de mennesker, der omgiver den ramte. Hvilke følelser kan man stå tilbage med som nær pårørende til en hjerneskaderamt.

Neuropsykologen vil også komme ind på kriseforståelse og bearbejdning.

Tirsdag den 16. november 2021, kl. 17-19
Modul 3: Love og regler

Oplæg fra socialrådgiver om regler og lovgivning i forhold til retssikkerhed samt inden for Lov om social service og Beskæftigelsesloven i relation til følger efter erhvervet hjerneskade.

Tirsdag den 23. november 2021, kl. 17-19
Modul 4: Samliv

Oplæg fra Susan Søgaard, kommunikationschef og forfatter, Hjerneskadeforeningen, om samlivet efter en erhvervet hjerneskade set ud fra et pårørendeperspektiv.

Modulet henvender sig til ægtefæller og vil omfatte emner som f.eks. nærhed, intimitet og parforhold. Hvis din relation ikke er ægtefælle, er det op til dig selv om du vil deltage i dette modul.

Tirsdag den 30. november 2021, kl. 17-19
Modul 5: Kommunikationsvanskeligheder og afasi samt evaluering af kurset

Oplæg fra talepædagog om kognitive kommunikationsvanskeligheder samt afasi, der kan opstå efter erhvervet hjerneskade samt redskaber til, hvordan disse vanskeligheder kan reduceres i den sociale kontekst og i dagligdagen.

Efter oplægget vil der være evaluering af kurset ved hjerneskadekoordinatoren.

Tilmelding

Hjerneskadekoordinator Elise Kragh Jacobsen, tlf. 28 79 25 93

Mail:

Husk at skrive navn, alder, mailadresse, telefonnummer samt navn og hvilken relation du har til din pårørende med hjerneskade (gerne et par ord omkring jeres væsentligste udfordringer).

Kontakt Hjerneskadekoordinator
Opdateret af Socialafdelingen 02.08.21