Socialpædagogisk støtte

Har du en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan du måske have brug for socialpædagogisk støtte.

Formålet med den socialpædagogiske støtte er at give dig støtte og omsorg samt hjælp til at træne og udvikle dine færdigheder, med udgangspunkt i dine ressourcer og vilkår.

Hvad er socialpædagogisk støtte?

Socialpædagogisk støtte er støtte, hjælp eller omsorg samt optræning og hjælp til udvikling og fastholdelse af færdigheder til personer, der har behov for det på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Støtten kan give som gruppevejledning og/eller individuelt vejledning.
Du kan læse mere i kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte, som du finder her.

Hvordan søger jeg om socialpædagogisk støtte?

Du skal henvende dig til Åben Rådgivning, hvis du vil søge om socialpædagogisk støtte. Støtten tildeles efter en konkret vurdering. 

Hvis du vil vide mere om Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam, som står for den socialpædagogiske støtte

Her kan du læse Virksomhedsplanen for Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam, som står for den socialpædagogiske støtte og værestederne.

Kontakt Åben Rådgivning
Opdateret af Socialafdelingen 19.01.21