Tilgængelighedsguide

Oversigt over steder, der er tilgængelige for selvhjulpne kørestolsbrugere og stærkt gangbesværede

 

Du kommer til Tilgængelighedsguiden 2013 her

Kontakt Velfærdsforvaltningen
Opdateret af Velfærdsforvaltningen 16.11.20