Undervisning i varmtvandsbassin

Køge Kommune tilbyder undervisning i varmtvandsbassin til borgere med bevægeproblemer forårsaget af en muskel- og skeletlidelse. Ved hjælp af undervisningen kan borgerne lære nye metoder, nye handlemåder eller opnå nye færdigheder til at kompensere for bevægeproblemerne.
Undervisning i varmtvandsbassin bevilges efter Lov om specialundervisning for voksne.

Hvad er formålet med ydelsen

Formålet med undervisning i varmtvandsbassin er at afhjælpe eller begrænse bevægeproblemerne gennem kompenserende undervisning, hvor du lærer nye metoder, nye handlemåder eller opnår nye færdigheder, der medfører et bedre funktionsniveau.

Hvad indgår i ydelsen

Holdundervisning i varmtvandsbassin. 

Her undervises i kompenserende metoder til af afhjælpe eller begrænse bevægeproblemerne og funktionsnedsættelsen.

Der udarbejdes en individuel undervisningsplan med målsætning, planlagt udvikling og en afsluttende evaluering. 

Det er FOF Køge Bugt der afholder undervisningen, og undervisningen foregår i Borup.

Hvad er ydelsens omfang

Undervisningen foregår én gang om ugen. 

Der tilbydes ét forløb over ½ år á 15 undervisningsgange i foråret eller efteråret. Hvis du derefter ønsker at fortsætte undervisningen, enten hos FOF Køge Bugt eller anden udbyder, skal du selv afholde udgifterne dertil.

Hvem kan få ydelsen 

Borgeren skal opfylde særlige kriterier for at være i målgruppe for ydelsen undervisning i varmtvandsbassin:

Diagnose

Borgere der har en betydelig muskel- skeletlidelse, som giver borgeren bevægeproblemer, der er forårsaget af enten operation, kronisk og fremadskridende neurologisk lidelse, hjerneskade eller lammelse.

Andre tilbud

Borger skal have afprøvet andre træningstilbud eller egen aktivitet for at se om dette kan afhjælpe eller begrænse borgerens bevægeproblemer.

Udbytte af forløbet

Formålet med den kompenserende undervisning i varmtvandsbassin er, at borgeren skal opnå nye metoder, nye handlemåder eller opnå nye færdigheder, der medfører et bedre funktionsniveau.

Tidligere bevilget forløb

Der kan ikke bevilges mere end ét forløb med undervisning i varmtvandsbassin i forhold til samme problemstilling.

Egenbetaling og leverandør

Tilbuddet betales af Køge Kommune. Køge Kommune administrerer ordningen i samarbejde med FOF Køge Bugt.
Det er FOF Køge Bugt, der leverer ydelsen.

Transport

Hvis borgeren ikke er i stand til at benytte offentlig transport, eller på anden vis ikke kan komme frem og tilbage til undervisningen, kan borgeren i særlige tilfælde søge om transport hertil hos Socialafdelingen, Køge Kommune.

Hvordan kan jeg søge om undervisning i varmtvandsbassin

Du kan finde ansøgningskema til undervisning i varmtvandsbassin her.

Ansøgningsskemaet udfyldes og sendes til:

Køge Kommune
Velfærdsforvaltningen, Socialafdelingen
Torvet 1, 4600 Køge
Att.: Undervisning i varmtvandsbassin

Elektronisk ansøgning kan sendes via e-Boks til Køge Kommune, Socialafdelingen, emnefelt: Undervisning i varmtvandsbassin.

Du vil modtage en afgørelse på din ansøgning i din e-Boks. Er du ikke tilmeldt e-Boks, vil afgørelsen blive sendt til dig med posten.

Ved spørgsmål vedr. tilbuddet kan henvendelse ske til:

Elise Kragh Jacobsen, Socialafdelingen
Telefon: 28 79 25 93
E-mail: Att.: Undervisning i varmtvandsbassin

Læs mere

Du kan se Køge Kommunes kvalitetsstandard for undervisning i varmtvandsbassin her.

Kontakt Socialafdelingen
Opdateret af Socialafdelingen 23.04.21