Opsøgende støtte- og kontaktperson

Har du angst eller uro, problemer med alkohol-/stofmisbrug eller er du hjemløs, så kan kommunens støtte- og kontaktperson måske hjælpe dig.

Har du angst eller uro? Har du problemer med alkohol- eller stofmisbrug eller er du hjemløs?

Så kan kommunens opsøgende støtte- og kontaktperson måske hjælpe dig. Støtte- og kontaktpersonen kan give personlig støtte og vejledning i hverdagen til dig, som har særlige problemer.

  • Har du brug for støtte og kontakt? 
  • Er du afhængig af alkohol eller stoffer?
  • Føler du dig ensom og isoleret?
  • Er du utryg eller angst?
  • Har du svært ved at få og holde kontakt til myndigheder?

Har du brug for omsorg og støtte i hverdagen?

Dette kan støtte- og kontaktpersonen gøre for dig. Støtte- og kontaktpersonens opgave er at opbygge og fastholde kontakt til omverdenen og at få din hverdag til at fungere. Sammen med dig bygges bro til sagsbehandler, læge, personer på sygehuse, væresteder, retsvæsen osv.
Støtte- og kontaktpersonen er opsøgende og arbejder der, hvor du opholder dig. Det kan være på gaden, hjemme eller på kendte og mindre kendte samlingssteder, hvor du måske kommer. 

Anonymitet og tavshedspligt

Støtte- og kontaktpersonen har tavshedspligt og registrerer ikke oplysninger om dig. Støtte- og kontaktpersonen fører ikke journal og videregiver heller ikke oplysninger uden tilladelse fra dig.
Tilbuddet er frivilligt, og støtte- og kontaktpersonen tager altid udgangspunkt i dine ønsker og behov.

Hvem skal jeg kontakte?

Opsøgende støtte- og kontaktperson:

Kenneth Knudsen

Tlf.: 30 66 57 53


Kontakt Socialafdelingen
Opdateret af Socialafdelingen 29.09.20