BBR

Bygnings- og Boligregistret (BBR)

BBR-registret indeholder oplysninger om ejendomme, bygninger, boliger og erhvervslejemål. BBR bruges i forbindelse med statistik, udbetaling af ydelser, opkrævning af afgifter, vurdering af fast ejendom m.v.
BBR-registret viser de faktiske forhold, som findes på en ejendom som f.eks. arealer, materialer, varme-, toilet- og badeforhold.
Det er den enkelte kommune, der ændrer og registrerer i BBR, men det er ejeren, som har ansvaret for, at oplysningerne i BBR stemmer.

Ret BBR-oplysninger for din bolig

Hvis du har rettelser eller ændringer til dine BBR-oplysninger, så kan du selv rette dem og indberette dem i den nye selvbetjeningsløsning "Ret BBR".

Med selvbetjeningsløsningen kan du som boligejer, med dit NemID, selv gå ind og rette oplysninger om din ejendom og sende ændringsforslagene til kommunen. Kommunen behandler og godkender herefter ændringerne, inden de opdateres i BBR.

Det er dit ansvar som grundejer, at alle oplysninger i BBR svarer til de faktiske forhold på din grund. Køge Kommune registrerer oplysningerne, men det er dig som grundejer, der til enhver tid er ansvarlig for at de er korrekte og lovlige - også selvom det er gamle registreringer fra tidligere ejer.

Teknisk support til Ret BBR for boligejere

Ret BBR supporten i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen yder support til boligejere, der har brug for teknisk hjælp i forhold til Ret BBR.

Den tekniske support indebærer:

  • Hjælpe ejer med at logge sig på Ret BBR med NemID og navigere rundt i Ret BBR.
  • Guide ejer frem til det relevante felt, som ejer ønsker at ændre i.
  • Henvise til den kommune, hvor ejendommen ligger, hvis ejer har BBR faglige spørgsmål o.lign.

Da det er kommunen, der er BBR-myndighed, giver Udviklings- og Forenklingsstyrelsen ikke BBR-faglig eller forvaltningsmæssig support. Supporten henviser boligejere med BBR-faglige spørgsmål til den kommune, hvor ejendommen ligger. 

Telefonnummer til Udviklings- og Forenklingsstyrelsen Ret BBR Support: 72 22 28 55

Åbningstiden er:

  • Mandag - torsdag 9:30-15:00
  • Fredag 9:30-12:00

Spørgsmål i forbindelse med en byggesag

Hvis du har ændringer til BBR-registret, fordi en bestemt byggesag ikke er blevet oprettet eller afsluttet, skal du kontakte Byg og Plan på . Vi beder dig oplyse Sagsnummeret, når du henvender dig.
Ofte kan en byggesag ikke afsluttes, fordi du mangler at indsende oplysninger eller tegninger. Du kan se, om vi har bedt om supplerende oplysninger i din byggetilladelse eller anmeldelse.

Hvordan får du en BBR-ejermeddelelse?

Du kan udskrive en BBR-ejermeddelelse gratis på Den Offentlige InformationsServer (OIS) www.ois.dk.
Ved ejerskifte og ved afslutning af byggesager vil du som ejer automatisk få tilsendt en opdateret BBR-meddelelse gratis.

Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Plan Byg og Miljø 28.02.22