Byplanlægning

Under denne side kan du bl.a. læse om planer og miljøvurderinger samt VVM redegørelser.

Hvor højt må naboen bygge? Hvor må en ny virksomhed placeres? Hvor skal der være grønne områder? Disse spørgsmål tager byrådet stilling til - overordnet med kommuneplanen og mere detaljeret med lokalplanerne. 
Planloven fastlægger, hvornår og hvordan planer skal udarbejdes. Når en ny plan udarbejdes, skal kommunen samtidig tage stilling til, om der er behov for en miljøvurdering. Planforslag skal i offentlig høring.