Grundejerforeninger

Nyere boligbebyggelse

Her på siden har vi samlet lidt nyttig viden om grundejerforeninger.

Vedtægter

Grundejerforeninger kan tinglyse nye vedtægter og vedtægtsændringer via Tinglysningsretten. Når dette gøres via Tinglysningsretten bliver de automatisk sendt videre til Køge Kommune, som herefter kan godkende dem.

Tinglysningsretten opkræver en afgift for at tinglyse.

Læs mere på tinglysningsrettens hjemmeside:
Tingslysningsretten 

Spørgsmål om vedtægter

Spørgsmål til Kommunens godkendelse af nye vedtægter og vedtægtsændringer, skal sendes til Planafdelingen på mailen: .

Oplysninger om grundejerforeninger

Se liste med kontaktpersoner på de grundejerforeninger vi har oplysninger om:  
Grundejerforeningslisten 

Hvis jeres grundejerforening har ændringer til eksisterende oplysninger eller endnu ikke står på listen og gerne vil stå på den, skal I sende jeres kontaktoplysninger til Vej, Park og Byrum på mailen: 

På nedenstående kort kan du søge en adresse og se om der findes en grundejerforening.

NB. Liste og kort revideres løbende, som vi får nye oplysninger. Listen indeholder kun de grundejerforeninger, der indsender deres oplysninger.
Kontakt Anlæg og Myndighed
Opdateret af Anlæg og Myndighed 11.07.22