Lokalplaner

På denne side er der links til lokalplaner i høring, og link til Plandata, hvor både forslag og endeligt vedtagne planer for Køge og alle andre kommuner, skal ligge offentligt tilgængeligt. Endelig kan du søge lokalplaner på Køges digitale kort over kommunen

Hvad er en lokalplan?

En lokalplan er en kommunal plan, som gælder for ejere, lejere og brugere af de ejendomme, som planen omfatter. Lokalplanerne fastsætter regler for fx anvendelse og udformning af bebyggelserne. Planerne sikrer bl.a., at byggerierne i området bruges til det de er planlagt til og at områderne bevarer et ensartet udtryk.

Lokalplanforslag i høring

Nye lokalplanforslag skal i offentlig høring i mindst 8 uger. Herefter tager byrådet stilling til de indsigelser og ændringsforslag, der er kommet i høringsperioden.

Indtil et lokalplanforslag er endeligt vedtaget af byrådet, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke ændres på en måde, som foregriber indholdet af den endelige plan. Det midlertidige forbud gælder blandt andet udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen.

Du kan se forslagene som pdf under "Høringer og afgørelser"


Se alle planer på Plandata

OBS: Søg efter lokalplaner i Køge Kommune via søgefunktionen. Søg fx. efter vedtager planer eller forslag til nye planer.

 

Se lokalplaner på digitalt kort over Køge Kommune

Du kan se, om der er en lokalplan for din ejendom på vores digitale kort over Køge Kommune.

Her kan du fx søge på "Hvad gælder for en adresse". Du finder denne søgemulighed i menuen lige til højre for selve søgefeltet i toppen af siden. Når du har søgt på en adresse, får du en liste over netop de planer, som er relevante for din adresse.

Hvis der ikke er en lokalplan for dit område?

Hvis der ikke er en lokalplan for dit område, skal du undersøge to ting:

 1. Ligger din ejendom i landzone?
  Du kan se zonekortet direkte på vores digitale kort over Køge Kommune.
  Det røde skraverede område er byzone, det gule er sommerhusområde.
  Alt derudover som ikke er skraveret ligger i landzone.

 2. Er der en tinglyst deklaration eller servitut?
  Det kan du se på Det Digitale Tinglysningssystem.
  OBS: Du skal bruge NemID for at komme ind og se dokumenter.

Hvis din ejendom ligger i landzone
Du skal være opmærksom på særlige forhold hvis din ejendom ligger i landzone.

Det kan du læse mere om under "Hvad gælder for forskelligt byggeri og nedrivning?"

Kig især under overskrifterne

 • ”Byggeri i landzone”

 • ”Love og regler for byggeri”

Vær opmærksom på tinglyste deklarationer og servitutter

Deklarationer og servitutter kan indeholde aftaler, som er indgået mellem naboer og andre grundejere. Kommunen kan have pålagt ejendommen nogle specifikke krav.
Det kan du læse om under "Hvad gælder for din ejendom".

Se mere under overskriften:

 • "Deklarationer og servitutter"

Skilte og facader

I Køge Kommune har vi udarbejdet særlige regler for facader og skilte i Køge Bymidte, Ølbycentret og Den Hvide By. Læs mere om reglerne for de nævnte områder:

I resten af kommunen kan der stadig være særlige regler for, hvordan du må opsætte facadeudstyr som f.eks. markiser, parabolantenner, postkasser og belysning. Særlige krav til facader og skilte kan stå i lokalplaner eller deklarationer. Du kan se, om der er en lokalplan for din ejendom på vores digitale kort over Køge Kommune.

Fredede bygninger

Hvis din ejendom er fredet, skal du være opmærksom på, at der gælder særlige regler. Du kan læse mere om reglerne for fredede bygninger på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen

Hent guiden her

Opdateret af Plan Byg og Miljø 02.03.22