Integration

Her kan du læse om, hvordan vi arbejder med integration i Køge Kommune.

Vi skiller vi os ud på flere områder. Blandt andet har vi en specifik politik for inklusion og medborgerskab med en vision om at styrke og fordre medborgerskabet gennem aktiv deltagelse i lokalsamfundet.

Med Center for Dansk og Integration har vi samlet integration og danskundervisning under samme tag. Center for Dansk og Integration varetager danskundervisning til udlændinge og har det koordinerende ansvar for integrationsindsatser og boligsociale indsatser på tværs af forvaltninger i kommunen. 

Vi har et Integrationsråd med otte demokratisk valgte medlemmer, som repræsenterer minoritetsgrupper, boligselskaber, politiet og frivillige organisationer i Køge. Integrationsrådet har høringsret i forhold til nye politikker om integration, inklusion og medborgerskab.

Læs også om Projektet Sund Zone i Ellemarken.

Kontakt Center for Dansk og Integration
Opdateret af Børne- og Uddannelsesforvaltningen 18.06.21