Råd og vejledning til børn, unge og forældre

Børn i leg

Du kan som både barn, ung og forælder få råd og vejledning hos Køge Kommunes tilbud til børn, unge og familier.

Råd og vejledning ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Hvis du og dit barn har brug for råd og vejledning om;

  • teenageproblemer
  • opdragelse
  • skole og trivsel
  • skoletræthed
  • ensomhed
  • tale-, høre- eller læsevanskeligheder
  • udvikling og trivsel

kan Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) være det rette tilbud til jer.

Læs mere om Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

Råd og vejledning om dit barns sundhed

Hvis du har brug for råd og vejledning om dit barns sundhed og udvikling, kan Sundhedstjenesten hjælpe dig.

Det kan også være relevant, hvis du oplever problemer i graviditeten eller har efterfødselsreaktioner.

Læs mere om råd og vejledning fra Sundhedstjenesten.

Råd og vejledning hos Familiecenter Køge

Hvis du som barn, ung eller forælder har brug for råd og vejledning om særlig støtte, kan du få det hos Familiecenter Køge.

Via råd og vejledning finder vi i Familiecenter Køge ud af, hvordan vi bedst støtter dig og din familie.

Familiecenter Køge kan tilbyde dig enkelte rådgivningssamtaler med en sagsbehandler i Familiecenter Køge eller henvise dig til en af Familiecenterets rådgivere.

Hvis du ønsker vejledning om forhold, som Familiecenter Køge ikke kan hjælpe med, sørger vi for, at du kommer videre.

Læs mere om råd og vejledning hos Familiecenter Køge.

Hvis du har behov for mere end råd og vejledning

Hvis du og din familie har behov for mere støtte end blot råd og vejledning, kan Familiecenter Køge vurdere, at der er behov for en børnefaglig undersøgelse. Undersøgelsen hjælper Familiecenter Køge med at vurdere, hvordan vi bedst kan støtte dig og din familie.

I akutte tilfælde kan dit barn eller jeres familie få særlig støtte, mens den børnefaglige undersøgelse laves.

Læs mere om børnefaglige undersøgelser.

Åben Anonym Familierådgivning

Du kan få anonym rådgivning i Familiecenter Køge.

Læs mere om Åben Anonym Rådgivning.

Kontakt Familiecenter Køge
Opdateret af Køge Kommune 17.06.21