Radikalisering og ekstremisme Infohus kommune

Bekymring for ekstremisme eller radikalisering!
⁃ Tag kontakt til Infohus kommune Køge

Hvad er ekstremisme og radikalisering? Læs mere her: https://stopekstremisme.dk/ekstremisme

Hvad er Infohus kommune?
Infohuset er et kriminalpræventivt samarbejdsforum, hvor de centrale aktører er tovholdere fra politi og kommune, der arbejder med forebyggelse af kriminelle handlinger med ekstremistisk motiv. 

Infohus-samarbejdet bygger videre på det eksisterende kriminalpræventive samarbejde i regi af SSP. I Køge består Infohus kommune af repræsentanter fra:
⁃ Velfærdsforvaltningen
⁃ UngeIndsats
⁃ SSP Sekretariatet 

Formålet med Infohus kommune:
Formålet med infohus-samarbejdet er at sikre, at borgere, der er i risiko for at begå kriminelle handlinger med ekstremistisk motiv, bliver identificeret rettidigt med henblik på forebyggelse. 

Kerneopgaven for Infohus kommune:
Infohusenes opgave er at analysere og vurdere bekymringer og samtidig være et forum, hvor myndighederne kan dele viden om lokale udfordringer og tendenser.

Hvem henvender jeg til?
Yderligere information: https://sspkoege.dk/ung/infohus-kommune