Køge Kommune som 'Bevæg dig for livet' - visionskommune

GymnastikFra 2021 til 2025 skal Køge Kommune være 'Bevæg dig for Livet – visionskommune'. 

Bevæg dig for Livet er et landsdækkende partnerskabsprojekt med DGI og DIF (Danmarks Idrætsforbund) støttet af Nordea-fonden og Trygfonden. Det landsdækkende mål er, at 75 % af danskerne skal være idrætsaktive i år 2025 – og 50 % af danskerne skal være medlem af en idrætsforening. 

Køge Kommune vil være med til at løfte denne målsætning og er derfor blevet udpeget til at indgå i et aftaleforløb med DGI og DIF for at blive en af de i alt 22 visionskommuner for projektet Bevæg dig for Livet.

Hvis du vil vide mere

Kontakt Kultur og Idræt

Hvis du har spørgsmål til projektet er du altid velkommen til at kontakte vores projektleder Lina Johansen på eller på tlf. 20 15 98 03.

-----------------------------------------------------------------------


Visionsaftalen

Læs om visionsaftalen som blev vedtaget på Køge Byråd d. 22. juni 2021.

Se sagen fra byrådsmødet og læs visionsaftalen

Digital workshop om bevægelse (er afholdt)

Vi håber, at du med dine erfaringer, dit engagement og din viden har lyst til at deltage i en workshop om bevægelse og idræt i Køge Kommune.

Dato

8. februar kl. 19-21

Tilmelding

Workshoppen er afholdt

Opfølgning

Se præsentation fra workshoppen.

Om workshoppen

Workshoppens formål er at orientere om projektet og samle input til projektets potentialer. Det vil nemlig kræve en fælles indsats at nå målet om, at 75 % af befolkningen i år 2025 skal være idrætsaktive. Samtidig skal 50 % være idrætsaktive i en forening. Der er mange mulige aktører der kan understøtte målet: Frivillige og foreningslivet, naturen og også sundhedsprofessionelle er blot nogle af de mange, der kan spille en rolle.

 • Men hvad skal der til for at motivere mennesker, som ikke i forvejen bevæger sig meget?
 • Og hvordan kan du måske bidrage til mere bevægelse blandt kommunens borgere?
 • Det er nogle af de spørgsmål, som vi gerne vil finde svar på i workshoppen.

  Køge Kommune og den landsdækkende vision 25-50-75

  FamiliemotionAllerede siden 2015 har Køge Kommune via kommunens idrætsstrategi arbejdet med visionen 25-50-75. Vision 25-50-75 er grundlaget for Bevæg dig for livet, og visionen dækker over, at i år 2025 er mindst 50 procent af borgerne med i en idrætsforening, og mindst 75 procent er idrætsaktive. 

  Vision 25-50-75 har været retningssættende for en række af Kultur- og Idrætsudvalgets tiltag. Tiltag som har medvirket til at skabe en øget livsglæde, mere sundhed og styrkede fællesskaber hos kommunens borgere.

  Med Bevæg dig for Livet – visionskommuneprojektet styrker kommunen arbejdet med målopfyldelse af visionen. 

  Hvis du vil vide mere

  Læs Køge Kommunes idrætsstrategi

  Hvad kan visionskommuneprojektet?

  LøbSom Bevæg dig for Livet - visionskommune indgår kommunen en partnerskabsaftale med DIF og DGI. Projektet strækker sig over 5 år, og det indebærer en fælles indsats på tværs af politiske udvalg med betydelig støtte fra DGI/DIF og mulighed for samarbejde med andre visionskommuner.

  Nye og eksisterende tiltag

  Inden projektets indsatser udvælges, skabes et overblik over kommunens eksisterende bevægelsestiltag. Denne kortlægning skal synliggøre, hvor der kan igangsættes initiativer, som kan få flere borgere til at være aktive. Mere fysisk aktivitet kan nemlig være med til at løfte både den fysiske og den mentale trivsel hos borgerne.

  I mange af kommunens eksisterende planer, strategier og tiltag er bevægelse og fysisk sundhed indarbejdet, fx i forbindelse med styrkelse af motorik hos småbørn, indlæringsevne hos skolebørn, øget livsglæde og livsduelighed hos ledige, sårbare og syge, og for at lette inklusion til fællesskab og det lokale samfund. 

  Visionskommuneprojektet vil koble sig på og berige allerede eksisterende tiltag og være med til at løse nogle af velfærdsudfordringerne ved at inkludere bevægelse i borgernes hverdag, ligesom nye initiativer igangsættes.

  Fællesskaber

  Idrættens foreninger har ydermere en social dimension, som består af en evne til at forene mennesker med forskellig baggrund i forpligtende fællesskaber og skabe social sammenhængskraft. Der kan derfor høstes både kulturelle, sociale og sundhedsmæssige gevinster ved at højne borgernes fysiske aktivitetsniveau og ved at øge foreningsdeltagelsen. 

  Foreningslivet spiller en vigtig og central rolle i Bevæg dig for Livet visionskommuneprojektet og vil blive inddraget i relevante styre- og arbejdsgrupper.

  Visionsaftalen underskrives den 18. august 2021. På baggrund af workshoppen den 9. september 2021 og den tidligere workshop udarbejdes der konkrete handleplaner. Skal du være med til at sætte en retning? Hold øje med foreningsnyhederne og dagspressen.  

  Spørgeskemaundersøgelse i november 2020

  I oktober-november 2020 gennemførte vi en spørgeskemaundersøgelse. Undersøgelsen skulle give et indblik i borgernes idræts- og motionsvaner ved visionskommunens opstart. Spørgeskemaet blev udsendt til 4.000 tilfældigt udvalgte borgere. 

  Hvert år frem til 2025 gennemføres en tilsvarende undersøgelse for at følge udviklingen blandt borgernes motionsvaner.