Opret en forening

Der er foreningsfrihed i Danmark. Det betyder, at du til en hver tid er i din gode ret til, at oprette en forening. 

Undersøg om der er en lignende forening i nærheden

Inden du begynder at overveje, at oprette en ny forening, anbefaler vi dig, at du orienterer dig i kommunens foreninger. Måske er der en forening med samme formål lige i nærheden af dig?

Se alle kommunens foreninger

Opret en forening - forslag til en god begyndelse

Når I skal stifte en forening, skal I som det første indkalde til en stiftende generalforsamling. Der er ingen regler for varsel for indkaldelse til den stiftende generalforsamling. Men hvis det er muligt, bør et evt. udkast til vedtægter være tilgængeligt på forhånd, så de potentielle medlemmer har mulighed for at gennemgå materialet inden mødet.

Stiftende generalforsamling

Dagsorden for den stiftende generalforsamling skal minimum indeholde følgende punkter:
  1. Valg af dirigent og referent
  2. Præsentation af jeres tanker bag foreningen
  3. Godkendelse af jeres udkast til vedtægter
  4. Beslutning om kontingentets størrelse 
  5. Valg af bestyrelse  
  6. Valg af revisor – revisor må ikke være medlem af bestyrelsen eller i familiært forhold med et bestyrelsesmedlem.

Generalforsamlingen skal styres af dirigenten, der sørger for, at alle deltagere har mulighed for at komme til orde og gøre deres indflydelse gældende. Referenten tager et fyldestgørende referat som dokumentation af mødets beslutninger (f.eks. hvem er valgt til bestyrelsen og som foreningens revisor). Referat skal underskrives af dirigent og revisor (husk af oplæse referatet for forsamlingen inden underskrift)

Bestyrelsen

Hvis bestyrelsen ikke er valgt (med de konkrete poster) på generalforsamlingen, kan bestyrelsen konstituere sig på det først kommende bestyrelsesmøde. Mange vælger at konstituere sig (samme dag) lige umiddelbart efter den stiftende generalforsamling. Konstitueringen er vigtig af hensyn til hvem, der tegner foreningen, og hvem der skal have adgang til f.eks. bankkonto m.m.  

...Og nu er I i gang!

En ny forening behøver ikke at blive godkendt af kommunen

Vær opmærksom på, at såfremt foreningen ikke skal søge om lokaler, tilskud eller puljer skal den ikke godkendes i Køge Kommune, og Køge Kommune har derfor heller ingen krav til, hvordan I vil oprette en sådan forening, og hvilke vedtægter foreningen skal have.

Lån kommunale lokaler, haller eller anlæg til jeres aktivitet

Hvis I på et tidspunkt ønsker at låne et kommunalt lokale eller en hal f.eks. på en af vores folkeskoler, skal I godkendes til at låne lokaler. 

Sådan bliver du godkendt til lokalelån og udendørsanlæg

Kultur og Idræt godkender foreninger til lokalelån. Læs om hvordan I kan blive godkendt.

Kontakt

Har I spørgsmål skal I kontakte Kultur og Idræt på 56 67 67 67 eller på