Valg til Kultur- og Idrætsrådet 2. december

Kultur- og Idrætsrådet er høringsorgan til Kultur- og Idrætsudvalget inden for folkeoplysningspolitikken samt budget og tilskudsregler.
Repræsentanter fra folkeoplysende foreninger på kulturområdet, folkeoplysende voksenuddannelse, fritidsområdet og idrætsområdet vælges for 4 år, der følger Byrådets valgperiode. 

Følgende er på valg d. 2. december 2021:

  • et medlem fra kulturområdet
  • et medlem fra det folkeoplysende voksenuddannelsesområde 
  • et medlem fra fritidsområdet 
  • et medlem fra idrætsområdet 
Herudover udpeges/vælges 1 suppleant for hver repræsentant i rådet.

Byrådet udpeger én repræsentant og suppleant fra Kultur- og Idrætsudvalget.

Dato og afholdelsessted

Valg til Kultur- og Idrætsrådet samt oplæg om frivillighed finder sted på Køge Rådhus, i Kantinen på 1. sal, torsdag den 2. december 2021.

Program 

Kl. 18.45 Indskrivning af kandidater som ønsker at opstille. (Husk udfyldt opstillingsblanket og dokumentation, fra kandidat, hvis kandidat ikke kan være til stede på mødet)
Kl. 19.00 Valg til Kultur- og Idrætsrådet
Kl. 19.30 Oplæg om frivillighed:

Mathilde Schaumburg-Müller fra FrivilligJob.dk vil tale om:

  • Rekruttering af frivillige under og efter Covid-19
  • Nye måder at være frivillig på
  • Nye målgrupper i foreningerne
Peter Erkmann fra Køgespejderne vil tale om:
  • En af de gode lokale historier om rekruttering af frivillige
  • Inklusion af særlige målgrupper

Kl. 20.30 Opgørelse af valgresultat og tak for i dag.

OBS! Hvis du kun vil deltage i oplæg om frivillighed, deltager du kl. 19.30-20.30 

Hvis du ønsker at stille op

Du kan stille op i den kategori, som din forening tilhører, såfremt den er registreret som folkeoplysende i Køge Kommune. 
Se hvilken kategori din forening tilhører i foreningsoversigten nedenfor. 

OBS! Oversigten indeholder kun foreninger registreret som folkeoplysende i Køge Kommune. 

Hvis din forening ønsker dialog med Kultur og Idræt om muligheden for at registreres som folkeoplysende forening, skal du kontakte Kultur- og Idrætsteamet hurtigst muligt på .

Husk at medbringe opstillingsblanketten på mødet og registrer dig kl. 18.45.

Foreningsoversigt (med forbehold for ændringer)
Opstillingsblanket

Hvis du vil vide mere

Brugerinddragelse af den folkeoplysende virksomhed (Procedure for valg til Kultur- og Idrætsrådet)
Spørgsmål og svar i forbindelse med valg
Køge Kommunes Folkeoplysningspolitik

Kontakt

Kultur og Idræt
Torvet 1
4600 Køge

Nuværende medlemmer af Kultur- og Idrætsrådet

Kultur- og Idrætsrådet består på nuværende tidspunkt af i alt 16 medlemmer og to tilforordnede. Heraf er fire medlemmer udpeget fra Kultur- og Idrætsudvalget, Handicaprådet og Integrationsrådet, mens tolv medlemmer er valgt af og blandt foreningerne:

Kirsten Larsen (C), formand, Kultur- og Idrætsudvalget
Osama Mohamad (A), Kultur- og Idrætsudvalget 
Palle Johansen, Integrationsrådet
Anette Kaae-Bødker, Handicaprådet
Poul Henning Vive, næstformand, Køge Håndbold/Firmaidræt Køge 
Poul Erik Jensen, Gørslev IF
Monika Eriksen, Skensved IF
Ove Nordhild Olsen, Kjøge Mini-Bys Venner
Henry Rossle, Kulturforeningen i Skovbo
Bodil Sø, LOF Køge 
Henning Lűbcke, Herfølgespejderne
Finn Stuhr, Køge Skak Klub
Dorthe Mølvig, KFUM-spejderne i Borup
Thomas Jensen, Borup Løbeklub
Anders Jensen, Køge Svømmeklub
Per Nielsen, Socialdemokraterne i Køge
Mikael Hansen, Herfølgehallerne (tilforordnet)
Jytte Dahl, KøgeBibliotekerne (tilforordnet)