NemKonto

Alle i Danmark skal have en NemKonto - både borgere, foreninger og virksomheder.

NemKonto er det offentlige udbetalingssystem til borgere og virksomheder. De fleste modtager på et eller andet tidspunkt en ydelse fra det offentlige. Det gælder f.eks.:

  • Børnepenge
  • Overskydende skat
  • Pensioner
  • Kontanthjælp
  • Sygedagpenge
  • Løn til offentligt ansatte
  • SU
  • Diverse tilskud  

En NemKonto er en almindelig bankkonto, som du udpeger til din NemKonto. Det er kun dig selv og din bank, der har adgang til at se hele din NemKonto. Det offentlige kan kun overføre penge til din NemKonto. De kan hverken trække penge på kontoen eller se kontobevægelser.  

Du finder flere oplysninger om NemKonto her.

Mangler du en ydelse?

Udebliver en betaling af en ydelse, et tilskud eller en refusion kan det derfor skyldes, at du endnu ikke har en NemKonto eller at den registrerede NemKonto er forkert.

Under 18 år?

Borgere under 18 år har som udgangspunkt ikke fået registreret en NemKonto. Disse personer bør derfor sørge for, at få udpeget en NemKonto når og hvis de skal have ydelser udbetalt fra det offentlige.