Sund By Kommune

Her kan du læse mere om Sund By Netværket.

Køge Kommune er medlem af Sund By Netværket, som er et samarbejde mellem kommuner og regioner. Sund By Netværket er etableret for at styrke og udvikle det lokale sundhedsfremmende og forebyggende arbejde.

Sund By kommunerne samarbejder med:

 • Sundhedsstyrelsen, Center for Forebyggelse
 • Statens Institut for Folkesundhed / Syddansk Universitet
 • AKF (Anvendt KommunalForskning)
 • KL (Kommunernes Landsforening)
 • WHO European Healthy Cities Network
 • European Network for Workplace Health Promotion

Sund By Netværket arbejder med følgende temaer:

 • Tobak
 • Alkohol
 • Kost og fysisk aktivitet
 • Solbeskyttelse
 • Ældres faldulykker
 • Sundhed på arbejdspladsen
 • Seksuel sundhed
 • Sundhedsplanlægning
 • Miljø og sundhed

Køge Kommunes Sund By koordinator er netværkets lokale kontaktperson, som distribuerer relevant information og synliggør materiale og projektresultater udarbejdet i Sund By Netværket til lokale samarbejdspartnere, udpeger lokale deltagere til temagrupper mv.

Klik her og læs mere om Sund By Netværket

Kontakt Forebyggelse og Sundhedsfremme
Opdateret af Køge Kommune 17.12.20