Sundhedsaftaler

Køge Kommunes sundhedsaftale 2019-2023 med Region Sjælland.

Køge Kommune har indgået en sundhedsaftale med Region Sjælland om varetagelsen af opgaver på sundhedsområdet. Aftalen gælder i perioden 2019-2023. 

Formålet med aftalen er at fastlægge den arbejdsdeling, der handler om den patientrettede indsats. På den måde sikrer vi koordinering og sammenhæng for de borgere, der som patienter bevæger sig på tværs af region (sygehus, praktiserende læge) og kommune.

Sundhedsaftalen omfatter følgende områder:

 • Fire fælles kommunale-regionale mål:
  - Fælles om borgernes livsudfordringer
  - Tryghed og mestring i eget hjem
  - Effektiv forebyggelse – Sunde borgere
  - Mental Sundhed og psykisk trivsel

 • Tre mål med fokus på et velfungerende samarbejde på tværs af sektorerne:
  - Bedre sammenhængende patientforløb
  - Styrket indsats for mennesker med kronisk sygdom og ældre patienter
  - Flere sunde leveår


På Region Sjællands hjemmeside finder du Sundhedsaftalen for 2019-2023
Sundhedsaftale og Værktøjskassen - Region Sjælland (regionsjaelland.dk)

Kontakt Forebyggelse og Sundhedsfremme
Opdateret af Køge Kommune 11.05.22