Hjælp til rekruttering af arbejdskraft

Jobcenter Køge kan tilbyde dig og din virksomhed gratis bistand på flere måder, når du skal ansætte en ny medarbejder.

Rekruttering Køge Bugt

Rekruttering Køge Bugt samarbejder med Stevns Kommune. Rekruttering Køge Bugt er en virksomhedsservice, som kan hjælpe inden for rekruttering. Du kan læse mere på deres hjemmeside www.rekb.dk

Sådan fungerer VITAS

Brug VITAS til ansøgning om praktik, løntilskud eller voksenlærlingetilskud

Du kan læse mere i denne brochure

Opret selv tilbud om virksomhedspraktik, løntilskud eller job på særlige vilkår i din virksomhed

Med VITAS, som er en digital selvbetjeningsindgang til arbejdsgivere, kan du selv søge om oprettelse af virksomhedsrettede tilbud som fx virksomhedspraktik, løntilskud eller job på særlige vilkår i din virksomhed. Det kan du gøre via dette link til VITAS

Du kan se hvordan du bruger VITAS-selvbetjeningen i disse to videoer:

VITAS introduktionsvideo
VITAS tutorial

Jobcenteret finder egnede kandidater, og sender dem til dig

Du laver en beskrivelse af jobbet, og hvilke opgaver medarbejderen skal vare i jobbet (en medarbejderprofil), og kontakter herefter jobcenteret. 

Jobcenteret finder herefter egnede kandidater til jobbet, og henviser dem herefter efter aftale til dig.

Hvis du ønsker det, kan kandidaterne inden samtalen fremsende et CV og en ansøgning til jobbet.

Du træffer herefter den endelige afgørelse om ansættelsen.

Du annoncerer selv efter nye medarbejdere på jobnet.dk

Hvis du foretrækker en mere åben annoncering, kan du selv lægge den ledige stilling ind på jobnets landsdækkende database, jobnet.dk. Du modtager selv ansøgninger fra interesserede, indkalder til samtale, og træffer beslutning om eventual ansættelse.

Du finder selv egnede kandidater på jobnet.dk

På jobnet.dk kan du også selv undersøger om der findes ledige med relevant CV og erhvervserfaring, som du kan indkalde til samtale.

Kontakt Jobcenter Køge
Opdateret af Jobcenter Køge 23.03.20