Institutioner

Her kan du finde en liste med telefonnummer, adresser og e-mail på alle kommunale institutioner.

Hvis du er borger og vil orientere dig i aktuelle tilbud skal du se under www.koege.dk/borger. Her finder du f.eks. sider til forældre der vil læse om kommunens institutioner eller hvilke tilbud der findes til de forskellige målgrupper.
Opdateret af Køge Kommune 05.12.18