Køge Kommune som arbejdsplads

Vi udvikler os og sikrer fremtidens velfærd

Køge Rådhus set fra Torvet

Køge Kommune er en dynamisk arbejdsplads, hvor vi udvikler os og i samarbejde med hinanden styrker vores faglighed. Sådan løser vi vores opgaver bedst muligt med mest mulig værdi for borgerne. Samtidig skal vi fastholde og rekruttere dygtige medarbejdere både nu og i fremtiden. 

Køge Kommune er en kommune i vækst og udvikling. I disse år virkeliggør vi ambitionen om at være Sjællands regionale kraftcenter ved at udvikle infrastrukturen, skabe nye arbejdspladser og sikre fremtidig velfærd for Køges borgere.

Køge Kommune har 3 personalepolitiske dokumenter, som sætter retning for samarbejde, trivsel og det daglige arbejde.

MED-aftalen

Ledelsesgrundlaget

Det personalepolitiske grundlag


Kontakt HR-afdelingen
Opdateret af HR-afdelingen 20.08.19